Aanpassing werkproces klachtbemiddeling

14 juni 2022

Met het vertrek van onze klachtenbemiddelaar (half juni a.s. gaat zij met pensioen), hebben we besloten om weer terug te gaan naar onze oude werkwijze met betrekking tot klachtbemiddeling.

Doel van klachtbemiddelingsgesprek

Het doel van een klachtbemiddelingsgesprek is om op een laagdrempelige manier de ontevredenheid van een cliënt weg te nemen. Door de samenwerking en verbinding met de cliënt te bevorderen. Om klachtbemiddeling laagdrempelig te maken, is het proces van klachtbemiddeling vereenvoudigd.

Wat betekent dit voor u?

Op het moment dat u ontevreden bent, kunt u dit kenbaar maken aan de jeugdbeschermer. De jeugdbeschermer gaat in eerste instantie met u in gesprek.

Als uw ontevredenheid niet is weggenomen, kunt u (via de jeugdbeschermer) uw ontevredenheid bij de manager neerleggen. De mailbox klachtenbemiddeling@jbrr.nl komt hiermee te vervallen.

We streven ernaar dat u binnen 2 weken een reactie ontvangt. U wordt door de manager gebeld of uitgenodigd voor een klachtbemiddelingsgesprek met de manager en de jeugdbeschermer.

Meer informatie over de klachtenprocedure van JBRR kunt u hier vinden.

In gesprek