Complimenten van cliënten juni

9 juli 2018

De cliënt staat centraal. Dat is onze visie. Om de belangen van cliënten zoveel mogelijk in het oog te krijgen en te houden, hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die zij als cliënt belangrijk vindt. Dit kunnen wij gebruiken voor de kwaliteit van onze dienstverlening. De cliëntenraad is trots op het werk van de jeugdbeschermer van JBRR en wil dit positieve gevoel graag delen. De hele maand juni heeft de cliëntenraad de gebiedsteams Kralingen Crooswijk Centrum en Charlois gevraagd naar positieve berichten. Complimenten vanuit de cliënt over het werk van de jeugdbeschermer of vanuit de jeugdbeschermer over het eigen werk. Hieruit zijn leuke reacties naar voren gekomen die we graag delen.

Bericht van een jeugdbeschermer: “Ik had een eerste gesprek met een moeder. Na het gesprek zei ze dat het gesprek erg was meegevallen en dat ze dat niet verwacht had, toen ze jeugdzorg hoorde. Ze zei dat ik het goed deed, en haar het gevoel gaf dat ik niet oordeelde. Ze vond mijn houding erg prettig.”

Bericht vanuit het wijkteam aan een jeugdbeschermer: “Ik wil je even mailen om wat aan je door te geven, maar tevens van de gelegenheid gebruik maken om je te complimenteren over afgelopen dinsdag. Ik heb met bewondering gekeken hoe je het gesprek hebt voorgezeten”.

Bericht van een jeugdbeschermer: “Ik en mijn collega van de raad kregen te horen dat een moeder heel blij was met een verzoek OTS, omdat wij dan betrokken blijven bij het gezin. Ze vindt ons geweldig, had ze gezegd.”

Bericht van een jeugdbeschermer: “Deze week heeft er huiselijk geweld tussen moeder en haar nieuwe partner, vader van de baby, plaatsgevonden. Moeder heeft ervoor gekozen om mij als eerste te bellen om haar verhaal te doen en om advies te vragen. Moeder had ervoor kunnen kiezen om het niet te vertellen, maar voor mij is dit een teken dat zij genoeg vertrouwen in mij heeft, dat ik niet alleen maar haar kinderen kom weghalen. Ik wil met haar meedenken hoe zij haar leven kan verbeteren voor haar kinderen. Ik ben er trots op dat moeder mij in vertrouwen heeft genomen, dat zij mij heeft toegelaten in haar leven. Ik heb moeder vanaf het begin als mens gezien en niet alleen als moeder van de kinderen. Ik heb interesse in haar leven getoond en dit heeft geleid tot een positieve samenwerking. Ondanks dat zij nog veel stappen heeft te zetten, zie ik de kleine stappen vooruit….”

 

Feedback