Klachtenformulier

 • * verplicht veld invullen en/of aankruisen wat van toepassing is

 • Klachten worden door de Klachtencommissie in behandeling genomen
  • indien een gesprek met de gebiedsmanager geen resultaat kan/zal opleveren of heeft opgeleverd
  • na ontvangst van dit ingevulde en ondertekende klachtenformulier*

 • Gesprek gebiedsmanager
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

 • Klachtenformulier
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Ter informatie:
  • Uitsluitend klachten tegen handelen of nalaten zijn ontvankelijk;
  • Klachten over beleid kunnen niet worden beoordeeld;
  • Klachten dienen binnen een jaar na het ontstaan ervan te worden ingediend;
  • Het klachtenreglement is te vinden op de site van JBRR en kan op verzoek worden toegezonden.

  Hieronder kunt u zo kort en duidelijk mogelijk aangeven waarover u klaagt.
  De rechterlijke beslissingen die gelden in de periode waarover u klaagt, dient u bij te voegen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, docx, jpg, gif, png.
Feedback