Steunfonds geeft subsidie aan Jeugdbescherming

30 augustus 2022

Het steunfonds is een fonds met middelen voor kinderen in onze regio in kwetsbare situaties. De afgelopen jaren hebben we verschillende subsidies gekregen. Deze subsidie krijgen we dit jaar nogmaals!

Terugblik afgelopen jaar

Afgelopen jaar hebben we 19 jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel een unieke kans geboden om te sporten en te investeren in hun talenten:

  • 5 jongeren hebben deelgenomen aan een muziekproject
  • 3 jongeren hebben de ‘moet-training’ gedaan (sociale vaardigheid- / weerbaarheid- en sporttraining)
  • 11 jongeren hebben een traject personal training gekregen.

Deze activiteiten hebben de jongeren veel opgeleverd, enkele voorbeelden:

  • Een groei van zelfvertrouwen. Jongeren groeien door iets te doen wat zij zelf leuk vinden, en krijgen complimenten;
  • Negatieve spiraal doorbreken: Jongeren groeien door iets te doen wat zij zelf leuk vinden;
  • 1 op 1 aandacht voor jongeren, goede gesprekken met inspirerende volwassenen;
  • Jongeren leren vaardigheden zoals op tijd komen en instructies opvolgen. De jongeren zijn intrinsiek gemotiveerd en kunnen laten zien hoeveel vaardigheden zij beheersen, deze inzichten worden meegenomen in het verloop van het JR traject;
  • De jeugdbeschermers reageren enthousiast en zijn blij dat er extra aandacht is voor jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel.

Plannen komend jaar
Afgelopen week heeft het Steunfonds ons laten weten dat we door kunnen met deze activiteiten en hebben zij ons opnieuw subsidie gegund. Daarom bieden we weer de volgende mogelijkheden.

1.Personal training voor ontspanning en geestelijke rust

De personal training is het afgelopen jaar het meest succesvol geweest. Voor ontspanning en geestelijke rust kregen jongeren personal training in samenwerking met Camp Mike. Uitgangspunt is dat jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn geweest soms in een negatieve spiraal terecht kunnen komen. Zij hebben een verkeerde keuze gemaakt en worden veroordeeld op dit gedrag, door de rechtbank maar ook door de maatschappij.

Het is van belang dat de jongeren zichzelf los gaan zien van het slechte gedrag. Dat zij zichzelf zien als meer dan alleen een crimineel of een persoon met negatief gedrag. Dit kan door het zelfbeeld te verbeteren, te werken aan lichamelijke kracht en weerbaarheid.

Het ultieme doel is dat de jongeren een concreet doel bereiken met het sporten. Denk aan deelname aan Mudmasters, een hardloopwedstrijd of ander sportevenement. De personal trainer kan de jongere hierbij helpen. Het doel is om het zelfvertrouwen van de jongere te vergroten en deelname aan een evenement draagt hieraan bij.

2. Eigen talenten stimuleren

Een deel van het budget besteden we aan individuele aanvragen. Dus jongeren die bijvoorbeeld zanglessen, gitaarlessen, tekenlessen of een cursus Spaans willen volgen?  Ook hiertoe zijn mogelijkheden.

Over JBRR
Élke dag een positief verschil maken. Een positief verschil voor kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd
of jongeren met een (dreigende) criminele ontwikkeling. Zodat gezinnen weer zonder ons verder kunnen. Dat is waar wij bij JBRR voor gaan.