MISSIE EN AMBITIE

Missie

Het Centrum voor Kennis & Innovatie ondersteunt jeugdprofessionals die kwalitatieve en deskundige begeleiding bieden aan gezinnen met kinderen t/m 23 jaar voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is, die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waar sprake is van een criminele ontwikkeling.

 

Ambitie

Onze ambitie is het bevorderen van systematische kennisontwikkeling van de jeugdprofessionals door (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren en (verantwoord) innovatie toe te passen. Systematische kennisontwikkeling is een continu proces; symbool hiervoor staat het lemniscaat.