Naar de rechtbank

Voor ouders

Een bezoek aan de Rechtbank is altijd spannend. De kinderrechter neemt een beslissing die ingrijpend is voor uw gezin. De kinderrechter vraagt tijdens de rechtszitting naar uw mening. Alleen bij een spoedmaatregel gebeurt dit achteraf. Ook de mening van uw kind wordt gevraagd. Voor kinderen ouder dan 12 jaar is dat verplicht. Dit gebeurt zonder dat u daarbij aanwezig bent. Daarnaast spreekt de kinderrechter de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer (als die al bij uw gezin betrokken is) en eventuele andere betrokkenen. U mag een advocaat meenemen naar de rechtszitting. De rechtszitting eindigt met de uitspraak van de kinderrechter.

Om verschillende redenen kunt u een uitnodiging krijgen voor een rechtszitting op de rechtbank. Bijvoorbeeld:

  • Als er voor uw kind een jeugdbeschermingsmaatregel is verzocht.
  • Als er voor uw kind een verlenging van de ondertoezichtstelling wordt gevraagd.
  • Als uw kind mogelijk uit huis wordt geplaatst.
  • Als de ondertoezichtstelling voor uw kind voortijdig wordt beëindigd.
  • Als uw kind moet voorkomen in verband met een strafbaar feit.
  • Als er een spoedmaatregel wordt uitgesproken.

Voor jongeren

De kinderrechter neemt belangrijke en ingrijpende beslissingen voor jou en je ouders. De kinderrechter bepaalt bijvoorbeeld of je onder toezicht komt of blijft staan, of je uit huis wordt geplaatst en of er begeleiding van jeugdreclassering nodig is en welke straf je eventueel krijgt. De kinderrechter vraagt tijdens de rechtszitting advies aan de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer (als je die al hebt) en natuurlijk aan jou en je ouders. Ben je 12 jaar of ouder? Dan moet de kinderrechter jou om je mening vragen. Je ouders zijn daar niet bij aanwezig. De rechtszitting eindigt met de beslissing van de kinderrechter.

Feedback