Rechten en plichten

Voor ouders

“Met een jeugdbeschermer in mijn gezin, heb ik niets meer te zeggen.”
Dat horen we vaak als ouders voor het eerst met ons te maken krijgen. Dat beeld klopt niet. Als ouders bent u belangrijk voor uw kind. Maar u bepaalt niet langer alleen hoe u uw kind opvoedt. Omdat de opvoedsituatie voor uw kind moet verbeteren, heeft de jeugdbeschermer daar ook wat over te zeggen. Hij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw mening en wensen. Zolang die in het belang zijn van uw kind.

Staat uw kind onder toezicht? Dan neemt u belangrijke beslissingen over de opvoeding van uw kind samen met de jeugdbeschermer. Bij onenigheid heeft de jeugdbeschermer het laatste woord over de opvoeding en verzorging van uw kind. Met een schriftelijke aanwijzing zit er niets anders op dan het advies van de jeugdbeschermer op te volgen. Tenzij u het er echt niet mee eens bent. U kunt de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te veranderen of te laten vervallen.

Bij een voogdijmaatregel bent u niet langer verantwoordelijk voor uw kind. U blijft wel betrokken bij de opvoeding van uw kind. Hoe? De jeugdbeschermer zorgt voor ontmoetingen met uw kind en laat u weten hoe het met uw kind gaat. Tenzij dit niet in het belang van uw kind is.

Uw rechten

 • U heeft het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het plan van aanpak voor een betere opvoedsituatie voor uw kind. Tenzij dit niet in het belang is van uw kind.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter? U heeft het recht om tot drie maanden na de uitspraak in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof.
 • Zijn uw omstandigheden veranderd? Vindt u dat een beslissing van de kinderrechter niet langer terecht is? U heeft het recht uw jeugdbeschermer te vragen de beslissing te herzien. De kinderrechter neemt het uiteindelijke besluit.
 • Krijgt u van de jeugdbeschermer een schriftelijke aanwijzing? U heeft het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
 • Bent u niet tevreden over de hulpverlening? U heeft het recht om een klacht in te dienen.
 • U heeft het recht uw dossier in te zien, te wijzigen en te vernietigen.

Uw plichten

 • Wij gaan respectvol met elkaar om
 • Geen discriminatie
 • Geen agressief gedrag naar elkaar
 • Geen video-opnames
 • Het gebouw is rookvrij
 • Ongerust of is er iets onduidelijk? Laat het ons weten

Bij ongepast gedrag kan het gesprek worden stopgezet, de toegang worden geweigerd of de politie worden ingeschakeld.

Voor Jongeren

“Wat komt die mevrouw doen? Wat heeft die meneer over mij te zeggen?”
De jeugdbeschermer is er voor jou. We willen dat het goed met je gaat. De jeugdbeschermer zal je vragen hoe het thuis gaat, en op school. Wat doe je in je vrije tijd? Jouw informatie bepaalt mede hoe de jeugdbeschermer te werk gaat. Hij wil de situatie voor jou thuis, of in een pleeggezin of tehuis, verbeteren. De jeugdbeschermer schrijft daar een plan voor, het liefst met behulp van je ouders en/of verzorgers. Dat is het werk van de jeugdbeschermer. Jouw mening is daarbij heel belangrijk! Maar ook je medewerking. De jeugdbeschermer verwacht dat je meewerkt aan het plan.

Heb je te maken met jeugdreclassering? Ook dan is jouw mening belangrijk. Maar om ervoor te zorgen dat je niet weer spijbelt of niet nog een keer een delict pleegt, kan de jeugdbeschermer streng optreden. Samen met jou en je ouders maakt de jeugdbeschermer een plan met afspraken. Die afspraken gaan over school, werk, vrije tijd en vrienden. Je moet je aan deze afspraken houden. Je jeugdbeschermer houdt dat in de gaten.

Jouw rechten

 • Je hebt het recht om van je jeugdbeschermer uitleg te krijgen over wat hij voor je kan doen.
 • Je hebt het recht om van je jeugdbeschermer te horen wat je rechten en plichten zijn.
 • Je hebt het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het plan van aanpak ter verbetering van je (opvoed)situatie.
 • Ben je ouder dan 12 jaar, dan heb je het recht om je dossier in te zien.
 • Als je onder toezicht staat dan kan je jeugdbeschermer beslissen om een schriftelijke aanwijzing te geven. Een schriftelijke aanwijzing betekent dat je het advies van de jeugdbeschermer moet opvolgen. Ben je ouder dan 12 jaar? Dan heb je het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
 • Ben je ontevreden over de hulp van je jeugdbeschermer? Je hebt het recht om een klacht in te dienen.

Is er toestemming nodig om informatie op te vragen?
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft geen toestemming meer nodig om informatie op te vragen van u als cliënt. Voorheen gebeurde dit wel maar door de gewijzigde wetgeving mag de jeugdbeschermer de noodzakelijke informatie opvragen (als daarvoor een grondslag is) om een taak uit te voeren. U wordt als cliënt hierover wel (mondeling of schriftelijk door u een verklaring te laten tekenen) geïnformeerd. De jeugdbeschermer geeft hierbij aan bij wie, voor welk doel en welke gegevens er opgevraagd gaan worden.

Feedback