Wat doet het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond?

21 april 2016

 ‘In de gezamenlijkheid is er veel mogelijk’ Ab den Boer is procesregisseur Jeugd in het Veiligheidshuis

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een van de partners in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: dé plek waar organisaties die zich bezighouden met opsporing, vervolging en zorg samenkomen. Het gemeenschappelijk doel: bijdrage aan een veilige(r) samenleving en vermindering van recidive.

Vastpakken en niet meer loslaten! Onder dit motto richt het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond zich op complexe casussen. Denk hierbij aan mensen die inbreken, overvallen plegen of gewelddadig zijn, maar die tegelijkertijd zelf ook ernstige problemen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld verslaafd, hebben schulden, psychiatrische problemen of onvoldoende opleiding. Deze complexe situaties worden besproken in het casusoverleg in het Veiligheidshuis. Voor jeugdigen met complexe problematiek is er het casusoverleg Jeugd. Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond mag hierbij niet ontbreken. Ab den Boer is procesregisseur Jeugd in het Veiligheidshuis. Hij zorgt hiermee voor verbinding in de jeugdketen en tussen sociaal en justitieel domein.

Van ZSM naar Casusoverleg
Van iedere aangehouden verdachte komt een melding binnen op de ZSM-kamer. Deze is voor de regio Rotterdam-Rijnmond gevestigd op dezelfde locatie als het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. ZSM is een methodiek om zo snel en betekenisvol mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid in te zette Medewerkers van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond zitten in de ZSM-kamer om te screenen of en welke hulpverlening een jongere ontvangt. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de zaak en de persoon, waardoor er een betere afdoeningsbeslissing genomen kan worden. Heeft de verdachte een jeugdbeschermer? Dan wordt hij/zij ingelicht dat zijn cliënt is opgepakt. Als blijkt dat het gaat om een complexe casus, dan gaat deze door naar het Veiligheidshuis en wordt de situatie besproken in het casusoverleg Jeugd. Als procesregisseur leidt Ab dit overleg: ‘Met de hele jeugdketen kijken we welke interventies nodig zijn. Alleen zo krijg je alle informatie uit eerste hand en kan je met elkaar bespreken wat echt nodig is.’

Complexe casussen
Maar wanneer is een casus complex genoeg om in het casusoverleg Jeugd besproken te worden? Ab legt uit: ‘Een jongere kan hier op verschillende manieren terechtkomen. Via ZSM is één mogelijkheid. Daarnaast zijn er de High Impact Targets (HIT). Dit zijn daders van High Impact Crimes: straatroven, overvallen en woninginbraken. Jeugdigen met een HIT-status komen altijd in het casusoverleg. Het is belangrijk om deze zaken goed te blijven volgen, zodat de jongere niet terugvalt. Jongeren in deze doelgroep staan immers bekend om de hoge recidive na detentie.’

Professionals kunnen melden
Daarnaast kunnen professionals die vastlopen in een zaak, een casus inbrengen in het casusoverleg Jeugd. ‘Het moet dan uiteraard wel gaan om een jongere die een strafbaar feit heeft gepleegd. Heb je van alles geprobeerd? Loop je tegen deuren aan? Het is goed om deze zaken dan in het casusoverleg te bespreken en met elkaar te kijken wat we kunnen doen. In de gezamenlijkheid is er veel mogelijk. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, zorgpartners en justitiepartners nauw samen om tot een persoonsgerichte aanpak te komen. Dat is de grote kracht.’

Eén plan
Als een jongere eenmaal in het casusoverleg is besproken, is het nog niet voorbij. De acties die voortvloeien uit het overleg blijft Ab volgen en hij laat de casus steeds in het casusoverleg terug komen. ‘Het is belangrijk dat de betrokken ketenpartners aan een gezamenlijk plan werken. Blijkt in het casusoverleg dat er knelpunten zijn, dan kijken we met elkaar wat er nodig is. Werkt school bijvoorbeeld niet mee of is er geen ruimte voor specifieke hulpverlening? Dan moeten we dat weten.’ Als onafhankelijk procesregisseur kan Ab deze problemen aankaarten en opschalen bij de desbetreffende organisatie en aandringen op een oplossing. ‘Zo zetten we een stevige aanpak neer voor jongeren die dat hard nodig hebben. Kortom: vastpakken en niet meer loslaten!’

 

Feedback