Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek

Per 1 januari 2018 maakt het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD) als zelfstandig organisatieonderdeel uit van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Voorheen viel het KSCD onder het CJG-Rijnmond. Het KSCD is gehuisvest aan het Zuidplein 12 in Rotterdam en heeft binnen JBRR een onafhankelijke positie. Het telefoonnummer is 010-4135312.  Het e-mailadres is info@kscd.nl

Feedback