Kenniscentrum

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een kenniscentrum op het gebied van jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor wie een veilige omgeving om in op te groeien niet vanzelfsprekend is. Onze kennisbank verbindt wetenschappelijke kennis met onze ervaring uit de praktijk. Daarmee biedt de kennisbank richtlijnen voor het handelen van onze jeugdbeschermers.

Daarnaast biedt het kenniscentrum opleidingen en trainingen aan onze jeugdbeschermers. Ook biedt het kenniscentrum een plek waar onze jeugdbeschermers elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar en van elkaar te leren. Kennisontwikkeling door een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk, reflecteren en leren, vormen centrale elementen binnen het kenniscentrum. Het kenniscentrum is in eerste instantie bedoeld voor onze jeugdbeschermers maar zal zich op termijn ontwikkelen tot een kenniscentrum ook voor andere professionals.

Feedback