NIET TEVREDEN?

Bent u niet tevreden over de samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn voor u en uw gezin. Om de begeleiding door JBRR zo goed mogelijk te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen u en de jeugdbeschermer. Het kan voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Denk aan:

 • De manier waarop de medewerker met u omgaat
 • Het nakomen van afspraken
 • Informatie die u (niet) krijgt
 • Het verloop van de begeleiding

Wij vinden het fijn als u aangeeft als er iets niet naar wens verloopt. U kunt dan een klacht indienen. Wij proberen dan met u tot een oplossing te komen. Dus laat ons  weten waar u ontevreden over bent. Volg hiervoor de onderstaande  stappen:

Bekijk voor meer informatie:
Klachtenfolder – april 2023
Stroomschema klachtenprocedure – juni 2023
Klachtenreglement – april 2023

STAP 1. VRAAG EEN BEMIDDELINGSGESPREK AAN

In eerste instantie bespreekt u uw ontevredenheid met de jeugdbeschermer. Als uw ontevredenheid, na het gesprek met de jeugdbeschermer, niet is weggenomen dan kunt u uw ontevredenheid bespreken met de manager van de jeugdbeschermer. U kunt uw ontevredenheid via de jeugdbeschermer bij de manager neerleggen.

We streven ernaar dat u binnen 2 weken een reactie ontvangt. U wordt door de manager gebeld of uitgenodigd voor een klachtbemiddelingsgesprek met de manager en de jeugdbeschermer.

Wilt u geen bemiddelingsgesprek aangaan? Of  komt u in het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van JBRR. Deze klachtencommissie is onpartijdig en onafhankelijk. U kunt uw klacht ook bij de klachtencommissie indienen zonder eerst een bemiddelingsgesprek te voeren.

 

STAP 2. DIEN EEN KLACHT IN BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, of u wilt direct naar de klachtencommissie, dan kunt u met het klachtenformulier uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Stuur uw klachtenformulier naar:
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
T.a.v. het secretariaat van de klachtencommissie
Dynamostraat 16
3083 AK Rotterdam

Of mail het klachtenformulier naar klachtencommissie@jbrr.nl

Advies: Ook voor het klachtenformulier geldt: schrijf zo duidelijk mogelijk op wat er is gebeurd en wat u van ons verwacht en stuur stukken mee die bij uw klacht horen (bijvoorbeeld een brief of een gespreksverslag).

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klachtenformulier hoort u of de klacht door de commissie in behandeling kan worden genomen. Soms is er meer informatie nodig of soms moet een klacht ergens anders worden ingediend. Ook dat laat de commissie u zo spoedig mogelijk weten. In het klachtenreglement staat de procedure uitgebreid beschreven.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw klacht of vindt u het fijn als er iemand meegaat naar een klachtgesprek? Dan kunt u contact opnemen met Jeugdstem.nl

Hoe werkt de klachtencommissie?
De klachtencommissie behandelt uw klacht op een onpartijdige en onafhankelijke manier. In de commissie zitten personen die niet bij JBRR werken. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden met een verschillende achtergrond. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris.

Waarvoor kunt u terecht bij de klachtencommissie?
Bent u ontevreden over:

 • De manier waarop de medewerker met u omgaat?
 • De manier waarop beslissingen worden genomen?
 • Informatie die u (niet) krijgt?
 • Het verloop van de begeleiding?

Waarvoor kunt u niet terecht bij de klachtencommissie? U kunt niet terecht bij de klachtencommissie over bijvoorbeeld:

 • het krijgen van een nieuwe jeugdbeschermer;
 • het krijgen of aanpassen van de omgangsregeling;
 • een verlenging/opheffing van een ondertoezichtstelling (OTS)
  of uithuisplaatsing(UHP);
 • een gebeurtenis waarover deze commissie al eerder uitspraak heeft gedaan;
 • uw klachten die over langer dan een jaar geleden gaan.

De klachtencommissie zal eerst nagaan of zij uw klacht in behandeling kan nemen.  Als de klacht in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarover bericht en wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook JBRR wordt voor de hoorzitting uitgenodigd. Daarnaast wordt aan JBRR gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. De schriftelijke reactie van JBRR wordt een week voor de hoorzitting naar u toegezonden.

De hoorzitting
De hoorzitting vindt plaats op het hoofdkantoor van JBRR (Dynamostraat 16). Tijdens de hoorzitting zijn de voorzitters en twee leden aanwezig. U mag iemand meenemen om u te ondersteunen bij de zitting. U kunt tijdens de zitting de klacht toelichten of uitleggen. De klachtencommissie zal vragen stellen aan u en JBRR.

De uitspraak
Na de hoorzitting beoordeelt de klachtencommissie uw klacht. De commissie stelt een brief op waarin zij beschrijft waarom zij vindt dat uw klacht gegrond of ongegrond is. Dit heet een oordeel. U en de bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, krijgen dit oordeel toegestuurd. De commissie kan ook een aanbeveling doen aan JBRR  om een bepaalde maatregel te nemen naar aanleiding van de klacht. De bestuurder laat u middels een brief weten hoe hij tegenover het oordeel staat en of hij specifieke maatregelen neemt.

STAP 3. SCHAKEL DE OMBUDSMAN IN

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie of de reactie die de bestuurder van JBRR hierop geeft, kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam of de Nationale Ombudsman.

Gemeentelijke Kinderombudsman: https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/
Nationale Ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/

Tuchtklacht

Heeft u een klacht die gaat over de kwaliteit van het werk van de jeugdzorgwerker? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.
Een jeugdbeschermer van JBRR is geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Als u vindt dat hier geen sprake van is, kunt u in sommige gevallen een tuchtklacht indienen bij het SKJ. Zij nemen een klacht pas in behandeling als er eerst een gesprek heeft plaatsgevonden met de jeugdbeschermer en zijn manager.