NIET TEVREDEN?

Bent u niet tevreden over de samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn voor u en uw gezin. Om de begeleiding door JBRR zo goed mogelijk te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen u en de jeugdbeschermer. Het kan voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Denk aan:

  • De manier waarop de medewerker met u omgaat
  • Het nakomen van afspraken
  • Informatie die u (niet) krijgt
  • Het verloop van de begeleiding

Wij vinden het fijn als u aangeeft als er iets niet naar wens verloopt. U kunt dan een klacht indienen. Wij proberen dan met u tot een oplossing te komen. Dus laat ons  weten waar u ontevreden over bent. Volg hiervoor de onderstaande  stappen:

Bekijk voor meer informatie:
Klachtenfolder_mei 2024
Stroomschema klachtenprocedure – juni 2023
Klachtenreglement – januari 2024

STAP 1. VRAAG EEN BEMIDDELINGSGESPREK AAN

Het beste is om uw ontevredenheid eerst met de jeugdbeschermer te bespreken. Heeft dit niet geholpen? Bespreek uw ontevredenheid dan met de manager van de jeugdbeschermer. U kunt via de jeugdbeschermer een klachtbemiddelings-gesprek hiervoor aanvragen.

U wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een klachtbemiddelingsgesprek met de manager en de jeugdbeschermer. Bent u tijdens dit gesprek niet tot een oplossing gekomen, of zijn er zwaarwegende redenen waarom u geen klachtbemiddelingsgesprek wilt of kunt voeren? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van JBRR. De klachtencommissie is onpartijdig en onafhankelijk.

STAP 2. DIEN EEN KLACHT IN BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

Als het klachtbemiddelingsgesprek niet alles heeft opgelost? Of wilt u uw klacht direct indienen bij de klachtencommissie? Vult u dan het klachtenformulier in. Als u het formulier heeft ingevuld, slaat u het op. Daarna vult u onderstaande velden in en kunt u het ingevulde formulier toevoegen via de upload button. Klik daarna op bericht verzenden. Uw klacht wordt vervolgens in behandeling genomen.


Advies: Voor het klachtenformulier geldt: schrijf kort maar duidelijk op wat er is gebeurd en geef daarvan voorbeeld(en). Stuur stukken mee die uw klacht verduidelijken (bijvoorbeeld een e-mail, een brief of een gespreksverslag).

De hele klachtenprocedure kunt u teruglezen in onze klachtenfolder

STAP 3. SCHAKEL DE OMBUDSMAN IN

De klachtencommissie doet uitspraak en de bestuurder van JBRR geeft hierop een reactie. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie of de reactie die de bestuurder van JBRR hierop geeft, kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam of de Nationale Ombudsman.

Gemeentelijke Kinderombudsman: https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/
Nationale Ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/

Tuchtklacht

Heeft u een klacht die gaat over de kwaliteit van het werk van de jeugdzorgwerker? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.
Een jeugdbeschermer van JBRR is geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Als u vindt dat hier geen sprake van is, kunt u in sommige gevallen een tuchtklacht indienen bij het SKJ. Zij nemen een klacht pas in behandeling als er eerst een gesprek heeft plaatsgevonden met de jeugdbeschermer en zijn manager.

Jeugdstem


Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.