Voor partners

JBRR heeft een maatschappelijke opdracht. Wij leveren een professionele bijdrage aan de uitvoering van zorg waar sprake is van complexe problematiek en (vermoedens) van bedreiging van de veiligheid en ontwikkeling van kinderen.