Steun ons

Draagt u Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en onze kinderen en hun gezinnen een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen.

Schenken of nalaten

Wij zijn altijd blij met (schone) kleding of speelgoed voor de kinderen. Wilt u een bedrag schenken of nalaten? Hier vindt u alle informatie over het doen van een gift of het opnemen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in uw testament. Een gift is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Feedback