Draagt u Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en onze kinderen en hun gezinnen een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen.

SCHENKEN OF NALATEN

Wij zijn altijd blij met (schone) kleding of speelgoed voor de kinderen. Wilt u een bedrag schenken of nalaten? Hier vindt u alle informatie over het doen van een gift of het opnemen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in uw testament. Een gift is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

HET DOEN VAN EEN GIFT

Wilt u een gift doen aan Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond? Dat kan op de volgende manieren:

Een gewone gift. Die kunt u aftrekken van de belasting, omdat JBRR een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Voor een gewone gift geldt een drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen) en een maximum (10% van uw drempelinkomen).

Een periodieke gift.  Er geldt geen drempelbedrag en geen maximum. U mag het gehele bedrag aftrekken als de gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u hebt de gift laten vastleggen;
  • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

U kunt de gift vastleggen via de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (dat brengt geen notariële kosten met zich mee).

 

BELASTINGVOORDEEL

Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift gaat u naar de website van de belastingdienst.  Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor aftrek van uw gift klik dan hier.

 

EEN GIFT DOEN

Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
t.a.v. Financiële administratie
Dynamostraat 16
3083 AK Rotterdam

Wij vullen de ontbrekende gegevens over de instelling in.

  • Een overeenkomstformulier aanvragen bij de afdeling Financiën via info@jbrr.nl of 010 233 0000.  Wij sturen u de formulieren zo snel mogelijk toe.
  • Wilt u de overeenkomst bij de notaris vastleggen? Dat kan. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Financiën via info@jbrr.nl of 010 233 0000.