Vakkennis

Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden wij de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk.

Ons centrum voor
Kennis & Innovatie

Kernwaarden
 • Deskundig op de inhoud van het vak jeugdbescherming
 • Vakbekwaam in onze aanpak
 • Verbinden van elkaars kennis en expertise
 • Servicegericht naar opdrachtgever en klant
 • Ondernemend en innovatief
Wat levert systematische kennisontwikkeling jou als jeugdprofessional op?

In de lerende praktijk werk je met gezinnen waar sprake is van veiligheidsproblematiek en/of ontwikkelingsbedreiging. De materie is dusdanig complex en precair, wat de noodzaak van zorgvuldig en deskundig handelen benadrukt. Dit betekent dat je steeds jouw methodisch en professioneel handelen in de praktijk toetst en evalueert om te beoordelen of je het juiste doet en of je dit goed doet. Om hiervan te leren, reflecteer je op jouw handelen, zowel op de kwaliteit als op de effecten ervan. Door deze inzichten te combineren met nieuwe (aangeboden) kennis en innovatie, ontstaan nieuwe inzichten die je vervolgens kunt toepassen in de lerende praktijk.

Het Centrum voor Kennis en Innovatie van JBRR stelt haar kennis en aanbod deskundigheidsbevordering ook beschikbaar voor jeugdprofessionals van andere organisaties. Wij zijn allemaal vakprofessionals die staan voor het zelfde doel; het veilig laten opgroeien van kinderen en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling. Samen leren en kennis delen is daarom essentieel.
Verschillende trainingen, zoals het vlaggensysteem, basistraining familie- en jeugdrecht en het voorzitterschap teamtafel bieden wij extern aan. Ook is het mogelijk om methodische casuïstiekbesprekingen en morele beraden te organiseren, waarin gezamenlijk wordt deelgenomen.

Trainingen die je als professional kunt volgen bij JBRR
 • Training juridische basiskennis
 • Training voorzitterschap teamtafel
 • Professionele leerbijeenkomsten ‘goed genoeg’
 • Training vlaggensysteem
 • Workshop ethische commissie
 • Training Methodische Casusbespreking

Interesse in een van deze trainingen? Mail dan naar kenniseninnovatie@jbrr.nl