Niet tevreden

“Ik word niet goed geholpen. Wat zijn mijn rechten?” Onze jeugdbeschermers proberen alle cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de begeleiding. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met onze beslissingen of omdat u vindt dat wij onze afspraken niet nakomen. Laat het ons weten. Bespreek uw klachten met uw jeugdbeschermer. Helpt dit niet? Dan kunt u op drie manieren stappen ondernemen.

1. Vraag een gesprek aan met de gebiedsmanager.

Hij nodigt u en uw jeugdbeschermer uit om over uw klacht te praten. De gebiedsmanager stuurt u een verslag van het gesprek. Hij probeert uw klacht binnen vier weken op te lossen.

2. Dien een klacht in bij de klachtencommissie.

Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail met het klachtenformulier.

Ga naar klachtenformulier

Stuur uw klachtenformulier  naar:
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
T.a.v. het secretariaat van de klachtencommissie
Dynamostraat 16
3083 AK Rotterdam

Of mail het klachtenformulier naar klachtencommissie@jbrr.nl

De klachtencommissie beoordeelt eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen. Zo ja, dan organiseert de klachtencommissie een hoorzitting. U en uw jeugdbeschermer worden hiervoor uitgenodigd. Na de hoorzitting neemt de klachtencommissie een standpunt in. U en de bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, krijgen dit standpunt toegestuurd. De bestuurder laat u weten hoe hij tegenover het standpunt staat en of hij specifieke maatregelen neemt. In het Klachtenreglement staat de procedure uitgebreid beschreven.

3. Schakel hulp in van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ kan u helpen bij uw klacht over uw jeugdbeschermer. Een vertrouwenspersoon van het AKJ luistert naar uw verhaal, geeft u informatie en advies om problemen met de hulpverlening op te lossen. De vertrouwenspersoon komt op voor uw belang. AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie. De ondersteuning is gratis. Het AKJ is te bereiken op 088 – 555 1000.

Feedback