Arina Kruithof nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

05 april 2016

Met veel genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat Arina Kruithof met ingang van 1 juli 2016 de vacature van bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zal vervullen. Met ingang van die datum treedt Arina Kruithof aan als opvolger van René Meuwissen. De nu lopende overbruggingsperiode wordt ad interim ingevuld door Vincent Schouten.

 

Met veel genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat Arina Kruithof met ingang van 1 juli 2016 de vacature van bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zal vervullen. Met ingang van die datum treedt Arina Kruithof aan als opvolger van René Meuwissen. De nu lopende overbruggingsperiode wordt ad interim ingevuld door Vincent Schouten.

Arina is een 45-jarige Rotterdamse, die sedert 2011 werkzaam is als directeur-bestuurder van de Stichting Halt. Zij heeft daar succesvol leiding gegeven aan een omvangrijke veranderingsoperatie (fusie van 18 regionale organisaties naar één landelijke). Zij heeft in onze gesprekken blijk gegeven van grote affiniteit met de aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond toevertrouwde taken.

Arina en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond hebben elkaar gekozen omdat in onze gesprekken de wederzijdse overtuiging is ontstaan dat zij met de juiste competenties, ervaring, persoonlijke eigenschappen en belangstelling leiding kan geven aan een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht, die staat voor - nog steeds - grote veranderingen van organisatorische, beroepsinhoudelijke en budgettaire aard. Voorafgaand aan de benoeming zijn er goede gesprekken geweest met het directieteam, de OR, een vertegenwoordiging van de gebiedsmanagers (samen met onze controller) en met de Cliëntenraad. Zij allen ondersteunen de benoeming.

We zien met vertrouwen uit naar haar komst.