Baby overleden in Rotterdam

22 januari 2015

Dinsdagavond 20 januari 2015 is in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam een baby overleden, vermoedelijk als gevolg van huiselijk geweld. Namens Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond hebben wij onze condoleances overgebracht richting de familie. Wij zijn verdrietig dat het jongste kindje in dit gezin is komen te overlijden.

Dinsdagavond 20 januari 2015 is in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam een baby overleden, vermoedelijk als gevolg van huiselijk geweld. Namens Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond hebben wij onze condoleances overgebracht richting de familie. Wij zijn verdrietig dat het jongste kindje in dit gezin is komen te overlijden. Wij staan moeder en de andere kinderen bij.

Het ambulancepersoneel heeft contact gezocht met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, vanwege vermoedens van kindermishandeling in een gezin. Tot dat moment waren de kinderen uit dit gezin niet bij ons bekend. Als bij ons een melding binnenkomt van vermoedens van ernstige vormen van kindermishandeling, wordt ons crisisinterventieteam ingeschakeld. Wij gaan ter plaatse om de situatie waarin de kinderen zich bevinden te beoordelen, en handelen vervolgens naar bevind van zaken. Als het nodig is, zorgen we ervoor dat de kinderen op een veilige plek worden ondergebracht. Het liefst in een voor de kinderen vertrouwde omgeving, maar als dat niet lukt zoeken we een plek in een crisisopvang. Dit doen we in overleg met de ouders. Als dat niet lukt, en de situatie van de kinderen is dusdanig ernstig, kan de kinderrechter met spoed een jeugdbeschermingsmaatregel uitspreken.

Dat is bij dit gezin ook gebeurd. Medewerkers van ons crisisinterventieteam hebben de kinderen van het gezin onder gebracht op een veilige plek, en moeder bijgestaan rond het verblijf van het jongste kind in het ziekenhuis.

De politie en het OM onderzoeken de zaak. Tevens heeft de gemeente de jeugdconsul gevraagd te onderzoeken hoe de hulpverlening richting dit gezin verlopen is. Wij wachten de uitkomsten van deze onderzoeken af.