Digitaal werkbezoek minister Sander Dekker

01 april 2020

Vandaag bracht minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een werkbezoek aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Een bijzonder werkbezoek: bijna alle aanwezigen namen deel vanuit huis.

Vandaag bracht minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een werkbezoek aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Een bijzonder werkbezoek: bijna alle aanwezigen namen deel vanuit huis.

De minister was benieuwd hoe onze jeugdbeschermers op dit moment hun werk doen. En naar hoe het gaat met onze gezinnen. Onze jeugdbeschermers Kathalijne, Ardina en Annet deelden samen met bestuurder Arina Kruithof hun ervaringen.

Na een kort welkom van Arina Kruithof, gaf zij aan hoe JBRR het werk op dit moment heeft georganiseerd. Arina: “Alle jeugdbeschermers werken vanuit huis. Als er vermoedens zijn dat de acute veiligheid van een kind in het geding is, gaat ons acute team op inschatting.”

Minder zicht
De minister vroeg de jeugdbeschermers  hoe zij op dit moment afwegingen maken. Daarop volgden een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De jeugdbeschermers gaven met name aan hoe moeilijk het is om goed zicht te houden op kwetsbare kinderen, nu ook de signalen van anderen opdrogen. Ardina: “Dan denk ik bijvoorbeeld aan de signalen vanuit de school, maar ook die van de sportvereniging, het wijkteam en/of andere hulpverlening. Tegelijkertijd zijn er ontzettend veel mooie voorbeelden. Zo hoorde ik van een wijkteammedewerker die nog regelmatig langs een gezin gaat en dan door het raam kijkt hoe het gaat.”

Kathalijne uit haar zorgen: “We hebben in onze eigen zaken nu minder zicht. Daarnaast zien we dat het aantal crisissen dat bij ons crisisinterventieteam wordt gemeld, afneemt. Ik heb daar buikpijn van: wat gebeurt er met kinderen achter de voordeur wat wij - en anderen - nu niet meer zien?”

Ardina: “Het voelt op dit moment heel koud en afstandelijk als we op huisbezoek gaan. En dat terwijl de schrijnende situaties waarin wij komen zich daar juist niet voor lenen. Ik was afgelopen week in een huis waar ik de kinderen moest opvangen, terwijl hun moeder in het ziekenhuis lag en overleed. Juist dan wil je kunnen vasthouden en troosten.” Annet noemt daarop een ander voorbeeld van een baby met een verslaafde moeder die volledig escaleerde. Een situatie die zij nu extra lastig vond, omdat echt aansluiting vinden met alle huidige maatregelen moeilijk is. Kathalijne: “We moeten nu ook ingewikkelde afwegingen maken wanneer een ouder de huidige situatie gebruikt om geen contact met ons te hoeven hebben. Soms leidt dat ertoe dat we juist forsere interventies moeten doen dan in een normale situatie. Simpelweg omdat we geen zicht hebben op de veiligheid van de kinderen.“

Verbroedering
Minister Dekker sprak over de verbroedering van organisaties: “Ik zie dat de samenwerking in de keten in veel gevallen goed gaat en dat er veel gemeenschappelijkheid wordt ervaren.” Alle aanwezigen knikken instemmend.

Beschermingsmiddelen
Alle aanwezigen roepen de minister op om te zorgen voor meer persoonlijke beschermingsmiddelen in de jeugdbescherming. Sander Dekker vraagt hoe de jeugdbeschermers op dit moment op pad gaan. Annet: “We gaan op inschatting met beperkte beschermingsmiddelen. Dat betekent dat we zelf een risico lopen. Bedenk dat veel door de rechter opgelegde maatregelen van onze cliënten op dit moment zijn verlengd.  We maken ons grote zorgen over veel gezinnen. We zouden meer op huisbezoek willen, maar hebben daar dan wel de beschermingsmiddelen voor nodig. Wij jeugdbeschermers moeten de komende weken , misschien wel maanden, blijven staan en we willen de cliënt en elkaar beschermen.” Minister Dekker reageert: “Dit heeft een hele hoge prioriteit in Den Haag. We zetten echt alles op alles, maar er is helaas gewoonweg niet voldoende.”

‘Petje af’
De minister vervolgt: “Ik ben echt onder de indruk van alle verhalen. Dat was ik eigenlijk al toen ik ter voorbereiding op dit gesprek jullie handelingsprotocolllen had gelezen en zag hoe jullie het werk nu hebben georganiseerd. Maar deze verhalen geven mij nu echt een beeld van hoe jullie het doen. Ik realiseer mij heel goed dat jullie werk - dat sowieso al zwaar is - nu nog meer drukt. Jullie moeten het contact met collega’s missen, jullie maken je zorgen over de gezinnen die aan jullie zijn toevertrouwd. Deze huidige manier van werken doet emotioneel iets met je, dat kan niet anders. Ik wil dan ook graag dat jullie mijn complimenten overbrengen aan al jullie collega’s. Petje af.”

Onze bestuurder en jeugdbeschermers kijken terug op een goed gesprek. Arina Kruithof: “Het was goed om onze uitdagingen in deze moeilijke periode te kunnen delen. En fijn te merken dat de minister hier oog voor heeft. Wij blijven onze schouders eronder zetten. De veiligheid van kinderen is belangrijk. Daarom gaat het werk van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond altijd door.”