Ferme uitspraak in bedreiging jeugdbeschermer

02 april 2020

Vorig jaar kwamen er berichten in de media over de bedreiging van een van onze jeugdbeschermers. Inmiddels zijn de mannen die de bedreigingen stuurden voor de rechter verschenen. De uitspraak was ferm.

Vorig jaar kwamen er berichten in de media over de bedreiging van een van onze jeugdbeschermers. Inmiddels zijn de mannen die de bedreigingen stuurden voor de rechter verschenen. De uitspraak was ferm.

De opgelegde straffen zijn duidelijk hoger dan justitie had geëist. Beiden heren hebben een half jaar cel gekregen, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Zij moeten onze jeugdbeschermer in totaal bijna 6000 euro schadevergoeding betalen. Daarvan is 2500 euro smartengeld. De rechter heeft beide verdachten een locatie- en een contactverbod opgelegd.

De rechtbank wijst erop dat de bedreigingen een enorme impact hebben gehad op het gezinsleven van het slachtoffer: "Medewerkers van Jeugdbescherming oefenen een publieke taak uit en verdienen extra bescherming."

Reactie jeugdbeschermer
Onze collega heeft - samen met haar gezin - ten tijde van de bedreigingen een maand moeten onderduiken. Hoe kijkt zij naar de uitspraak?

Jeugdbeschermer: "Voor ons als gezin, maar ook voor mij als jeugdbeschermer is het belangrijkste dat beide daders schuldig zijn bevonden. En dat er, met deze straf, een duidelijk signaal naar buiten wordt afgegeven dat het bedreigen van een gezin en een werker met een publieke taak onacceptabel is. De straf die door de Rechters is opgelegd is vele malen zwaarder dan de straf die in eerste aanleg door de Officier van Justitie is geëist.

De daders hebben tot en met 6 april te tijd om in Hoger Beroep te gaan. Onze advocaat heeft aangegeven dat de kans zeer groot is dat er een Hoger Beroep zal volgen. Mocht er een Hoger Beroep volgen dan zal dit proces nog minimaal 1 jaar in beslag gaan nemen. We wachten dus nog af wat er komen gaat. Ondertussen pakken wij als gezin de draad, zo goed en kwaad als het kan, weer op."

Reactie directie JBRR
Directeur Huub Friele: “De rechter heeft in deze zaak een zeer duidelijk signaal afgegeven dat geweld, bedreiging en intimidatie niet worden getolereerd. Ik ben dan ook blij met deze uitspraak, ongeacht het gegeven dat er nog een Hoger Beroep kan volgen. Ik hoop dat de uitspraak voor ons allemaal als een steun in de rug wordt ervaren."

Bestuurder Arina Kruithof: “De opgelegde straffen zijn duidelijk hoger dan de officier van justitie heeft geëist. De rechtbank wijst erop dat de bedreigingen een enorme impact hebben gehad op het gezinsleven van het slachtoffer. De rechtbank heeft daarnaast bevestigd dat medewerkers van jeugdbescherming een publieke taak uitoefenen en extra bescherming verdienen. Ik hoop dan ook dat deze uitspraak niet alleen een genoegdoening is voor onze collega, maar dat hier ook een waarschuwing vanuit gaat naar cliënten die de grens over willen gaan die wij stellen. Handen af van onze jeugdbeschermers.”