Gevraagd: mening

22 februari 2021

Hoe kijken jongeren naar JBRR? Wat verwachten ouders en verzorgers van JBRR? Wat kan JBRR volgens samenwerkingspartners beter doen? En wat vinden de medewerkers van JBRR van hun organisatie? Dat willen we graag in kaart brengen! Daarom voert Blauw Research – in onze opdracht – deze maand een enquête uit. 

Een groot aantal van onze jongeren, ouders/verzorgers, samenwerkingspartners en medewerkers ontvangt deze week een link naar een online vragenlijst. Hierin wordt binnen acht minuten gevraagd naar het beeld dat zij van JBRR hebben. Naast een aantal vragen komen er ook stellingen, beelden en associatieve woorden voorbij.

Doe mee!
Het kan dus zijn dat u of jij deze week een e-mail krijgt, waarin Blauw Research vraagt om uw of jouw mening.  We zijn erg benieuwd naar hoe u of jij naar ons kijkt en roepen dus graag op: doe mee!

Resultaten
De resultaten van dit anonieme, onafhankelijke onderzoek - uitgevoerd door Blauw Research - gaat JBRR gebruiken om wat goed is te behouden en waar nodig te verbeteren. Uiteraard zullen we langs deze weg onze bevindingen delen.