Geweldig Rotterdam

05 juli 2021

Vorige week is Geweldig Rotterdam van start gegaan. Een campagne die het messenbezit en -geweld in de stad wil tegengaan met de boodschap “Rotterdam heeft jou nodig!”. De campagne is een onderdeel van het actieplan Wapens & Jongeren van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Speciaal voor professionals en belangstellenden (jong & oud) die bezit en gebruik van messen onder jongeren willen helpen aanpakken is de site geweldigrotterdam.nl opgericht. Een platform met een breed scala aan waardevolle informatie. U kunt zich via deze site abonneren op een nieuwsbrief. Klik hier voor het campagnefilmpje: https://lnkd.in/g28wnYc

Geweldig Rotterdam is een initiatief van gemeente Rotterdam, Politie, Openbaar Ministerie, HALT, JOZ, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, de RET, het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.