Grensoverschrijdend gedrag

17 november 2022

Er is sprake van een verharding in de samenleving als het gaat om de jeugdzorg. Het komt dan ook met regelmaat voor dat medewerkers van de jeugdbescherming het mikpunt zijn van laster intimidatie en agressie. JBRR ziet steeds vaker dat ouders zich grensoverschrijdend gedragen richting onze jeugdbeschermers, bijvoorbeeld door het plaatsen van privégegevens op social media.

Gert Cazemier, bestuurder JBRR: “Ik begrijp goed dat ouders emotioneel geraakt zijn wanneer jeugdbescherming betrokken wordt. Iedere ouder houdt van zijn kind. Dat ouders in hun emotie soms heftig reageren snappen we dan ook. Maar we vinden het onacceptabel als dit uitmondt in grensoverschrijdend gedrag, agressie, laster, bedreigingen en geweld jegens onze medewerkers. Helaas komt dit te vaak voor.”

JBRR vindt het veilig werken van medewerkers van groot belang: het is immers van grote invloed op het vermogen om het vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom doen we bij intimidatie van jeugdbeschermers, door bijvoorbeeld het publiceren en verspreiden van persoonlijke gegevens, aangifte bij de politie. Wanneer onze medewerkers hun werk niet meer veilig kunnen uitoefenen, zijn wij voornemens een rechtszaak aan te spannen. Cazemier: “Wij voelen ons genoodzaakt om een grens te stellen, tot hier en niet verder. De vrijheid van meningsuiting stopt waar strafbare feiten of onrechtmatige daden worden gepleegd.”

Sinds de zomer van 2021 is het kabinet bezig om een wetsvoorstel op te stellen voor het strafbaar stellen van daders die zich schuldig maken aan het publiceren van identificerende persoonsgegevens van medewerkers voor intimiderende doeleinden.