Hoe ervaren cliënten JBRR?

25 juli 2019

Hoe ervaren onze cliënten JBRR? Deze vraag kunnen we beantwoorden dankzij de uitkomsten van de exit-vragenlijst. In deze vragenlijst – die we aan het einde van een maatregel verzenden – staan 12 stellingen. Deze gaan over bejegening, communicatie, begeleiding, de ingezette hulp en de samenwerking. In de periode april 2018 tot april 2019 hebben 54 cliënten een exit-vragenlijst ingevuld. Dat is geen hoge respons. We verwachten dat de respons het komende jaar een stuk hoger ligt dankzij de digitale verzending.

Hoe ervaren onze cliënten JBRR? Deze vraag kunnen we beantwoorden dankzij de uitkomsten van de exit-vragenlijst. In deze vragenlijst – die we aan het einde van een maatregel verzenden - staan 12 stellingen. Deze gaan over bejegening, communicatie, begeleiding, de ingezette hulp en de samenwerking. In de periode april 2018 tot april 2019 hebben 54 cliënten een exit-vragenlijst ingevuld. Dat is geen hoge respons. We verwachten dat de respons het komende jaar een stuk hoger ligt dankzij de digitale verzending.

Het rapportcijfer
Ouders geven ons gemiddeld het cijfer 5,9 en de jongeren geven ons een 5,3. Dit komt redelijk overeen met voorgaande jaren. Het is geen hoog cijfer, maar dat is ook niet opmerkelijk aangezien we werken vanuit een gedwongen kader. Dat neemt niet weg dat we er alles aan willen doen om dit cijfer te verhogen.

De uitkomsten
De uitkomsten van de stellingen liggen niet ver uit elkaar. Dit betekent dat we geen scherpe conclusies kunnen trekken. In totaal is 61% tevreden over alle onderdelen. Ze zijn samen het meest tevreden over de vindbaarheid van hulp en over het behalen van de gestelde doelen. Echter is 51% ontevreden. Het minst tevreden waren zij over de volgende stellingen: “JBRR heeft geholpen met de dingen die ik belangrijk vond” en “Er is voldoende bereikt door de hulp van JBRR” Het valt op dat jongeren het meest ontevreden zijn over de bereikbaarheid van JBRR, terwijl ouders hier juist het meest tevreden over zijn.

Tips en tops

Als tops geven ouders aan: goede samenwerking, de jeugdbeschermer luistert en de jeugdbeschermer toont betrokkenheid. De jongeren geven als top: de jeugdbeschermer luistert, goede begeleiding en goed inlevingsvermogen.

De tips van ouders zijn: de ouder serieus nemen, meer informatie geven en minder wisselen van jeugdbeschermers. De tips van jongeren zijn:, sneller handelen en minder wisselen van jeugdbeschermer.

Verbeteren

We gebruiken de cliëntenfeedback om onze begeleiding te verbeteren. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

-       Nieuw voorlichtingsmateriaal: zoals een nieuwe website, digitale folders en filmpjes. Hierbij vragen we ook de cliëntenraad en de jongerenraad om advies.

-       De bejegening:  We willen dit graag meer specifiek in kaart brengen. Daarom gaan we een pilot uitvoeren. Dit bestaat uit een cliënttevredenheidsonderzoek specifiek gericht op bejegening. We verzenden dit najaar een vragenlijst  aan de cliënten in het gebiedsteam Noord-Overschie-Lansingerland. De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een verbetervoorstel waarmee we de bejegening kunnen verbeteren.

-       Dialoog: In april en juni van dit jaar hebben we twee succesvolle dialoogsessies georganiseerd met medewerkers en cliënten. Deze dialoogsessies helpen ons bewust te zijn van de effecten van ons handelen op het leven van de cliënt. Het geeft ons ook (nieuwe) inzichten in het verbeteren van de samenwerking met de cliënt. In 2020 organiseren we opnieuw drie dialoogsessies.

Dit onderzoek is verricht vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie, onderdeel van JBRR. Heb je hier een vraag over? Mail dan naar kenniseninnovatie@jbrr.nl

Naast deze verbeterpunten liggen er diverse opdrachten waarmee we de cliënttevredenheid willen vergroten. Hierbij kun je denken aan de ontwikkeling van een nieuw gezinsplan, het invoeren van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de samenwerking met Defence for Children voor het meer uitvoering geven aan de rechten van het kind.