JBRR werkt door tijdens periode coronavirus

17 maart 2020

De veiligheid van kinderen is belangrijk. Daarom gaat het werk van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond altijd door. Vanwege de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus werkt JBRR tot en met 6 april 2020 wel op een andere manier.

De gezondheid van u, uw kind(eren) en van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Met zijn allen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Daarom past Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond haar werkwijze aan. Hierbij vragen we uw hulp en begrip.

Dit is de aangepaste werkwijze van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond:

  • Onze jeugdbeschermers zijn bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail. In het geval van ziekte, zal er een collega beschikbaar zijn.
  • Ons kantoor aan de Dynamostraat 16 in Rotterdam is per direct  gesloten voor bezoekers. Afspraken op kantoor vinden alleen plaats indien absoluut noodzakelijk.
  • Er worden in beginsel geen huisbezoeken meer afgelegd.
  • Alleen als de veiligheid van een kind in het geding is, vinden er huisbezoeken en overleggen plaats. Als een huisbezoek noodzakelijk is, dan doen onze jeugdbeschermers dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
  • De begeleide bezoeken, waarbij een jeugdbeschermer van JBRR aanwezig zou zijn, gaan niet door.
  • De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf 17 maart gesloten. Urgente zaken gaan door. Dit zijn ook rechtszaken die kinderen aangaan. Hier is JBRR van op de hoogte en bij betrokken.

Heeft u dringend hulp nodig?
Neem dan contact op uw jeugdbeschermer of bel ons algemene nummer: 010 233 00 00.

JBRR houdt de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. Op dit moment wordt er geanticipeerd op eventuele volgende stappen die we binnen onze organisatie moeten zetten om de continuïteit te waarborgen. Heeft u vragen over het coronavirus, dan adviseren wij u de website van het RIVM te raadplegen.

Ketenpartners
JBRR heeft een brief opgesteld met daarin meer informatie over alle maatregelen en de tijdelijk werkwijze t/m tenminste 28 april 2020. Bekijk de brief hier.

Feedback