Jeugdreclassering in verbinding

14 september 2023

Ruim 25 jaar zijn de dertien Gecertificeerde Instellingen (GI’s) – zo ook JBRR – uitvoerder van de Jeugdreclassering in Nederland. Vanaf 1 november 2022 zetten zij zich gezamenlijk in voor het ontwikkelen en implementeren van een landelijk uniforme methodiek. Daarbij hoort een overzicht van modaliteiten en maatregelen: de ‘menukaart Jeugdreclassering’. Een mooie kans om met elkaar nóg meer verschil te maken voor jongeren in de jeugdreclassering!

In het project ‘Jeugdreclassering in verbinding‘ wordt samen­gewerkt met wetenschappers, professionals en cliënten. Samen kijken zij hoe ze het menu van maatregelen en de ver­schillende stromingen met bijbehorende werkwij­zen van de jeugdreclassering kunnen doorontwikkelen, implementeren en borgen in de praktijk. Zo kunnen de GI’s de vaak kwetsbare jongeren – overal in Nederland – effectievere begeleiding (blijven) bieden. En  worden hun ontwikkelkansen en toekomst­perspectief verbeterd. Daarbij worden de veiligheidsrisico’s voor slachtoffers, samenleving en voor henzelf geredu­ceerd.

Het project bestaat uit twee fasen. In fase 1 ‘Ontwikkeling uniforme methodiek, menukaart en opleiding’ wordt de methodiek en de bijbehorende menukaart gerealiseerd. In fase 2 ‘Implementatie en borging’ worden alle jeugdreclasseringswerkers van de dertien GI’s in Nederland opgeleid. Het projectteam is druk bezig met fase 1 en er zijn al mooie resultaten gehaald., Zoals de start van een pilot ‘Intensieve varianten en onderzoek naar wat werkt voor jongeren met schoolverzuim’. De implementatie staat gepland voor begin 2024.