Jeugdzorgmanifestatie

15 maart 2022

Vandaag is er opnieuw een groot protest van jeugdzorgprofessionals. JBRR steunt deze jeugdzorgmanifestatie. Veel van onze medewerkers zijn vandaag op het Malieveld aanwezig om hun stem te laten horen.

Onze bestuurder Arina Kruithof is zelf ook aanwezig op de manifestatie: “De jeugdzorg verdient beter, de kwetsbare kinderen in ons land verdienen beter. Wij willen daarom een lagere werkdruk,  meer waardering, een salarisstijging, meer zeggenschap, geen bezuinigingen op de jeugdzorg en meer ruimte om het werk te kunnen doen. Er zijn stevige veranderingen nodig in het jeugdzorgstelsel, de bezuinigingen moeten stoppen en de jeugdzorgprofessionals verdienen echt meer waardering.”

De jeugdzorgmanifestatie vindt vandaag plaats van 13.00 tot 14.30 uur op het Malieveld in Den Haag en wordt georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Naast jeugdzorgwerkers en werkgevers zullen ook jongeren, ouders en andere partijen zoals jeugdadvocaten deelnemen aan het protest.

Arina Kruithof: “Met de jeugdzorgmanifestatie trekken we in die zin vooral een streep voor de gemeenten en het rijk. Het protest gaat over veel meer dan alleen de cao, het gaat ook over de benodigde veranderingen en de in het regeerakkoord aangekondigde ‘bezuinigingen’ op de jeugdzorg en het budget voor gemeenten.“