Nieuw op onze site: jaarverslag 2014 & strategisch beleidsplan

24 juni 2015

Een bijzonder jaarverslag, want we kijken terug op het laatste officiële verslagjaar van onze rechtsvoorganger, Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. Het jaarverslag staat dan ook in het teken van onze voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de transformatie van onze eigen organisatie.

Het jaarverslag 2014 en het strategisch beleidsplan 2015-2017 is gepubliceerd.

Jaarverslag 2014
Een bijzonder jaarverslag, want we kijken terug op het laatste officiële verslagjaar van onze rechtsvoorganger, Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. Het jaarverslag staat dan ook in het teken van onze voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de transformatie van onze eigen organisatie. We hebben veel geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen: er zijn vernieuwingen doorgevoerd in onze manier van werken en organiseren, en tegelijkertijd bleef ‘de winkel open’. Met als resultaat: de ingezette trend in de afname van het aantal ondertoezichtstellingen zet door. Dat is een resultaat waar wij ontzettend trots op zijn.

Strategisch beleidsplan 2015-2017
De komende jaren gaan we de veranderingen die we de afgelopen jaren in gang gezet hebben consolideren. Hoe we dat doen? Samen met de ouders, het kind en het persoonlijke en professionele netwerk van het gezin, werken wij aan een veilige opvoedsituatie voor het kind. In ons strategisch beleidsplan 2015 -2017 ‘Samen voor het kind’ kunt u lezen welke overtuigingen hieraan ten grondslag liggen.