Nieuw op onze site: transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’

16 december 2016

In de afgelopen jaren stond de transformatie van de jeugdzorg centraal, een ingrijpende verandering die nog volop gaande is. Met het transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’ blikken we terug op 2015 en 2016.

In de afgelopen jaren stond de transformatie van de jeugdzorg centraal, een ingrijpende verandering die nog volop gaande is. Met het transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’ blikken we terug op 2015 en 2016.

De transformatie is een beweging die tijd kost, waarin we dagelijks verder groeien, maar die soms ook met horten en stoten gaat. De afgelopen jaren van de transformatie hebben ons veel geleerd. Door methoden te vernieuwen en te verbeteren en onze organisatie anders in te richten, levert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een bijdrage aan de transformatie jeugdzorg. Deze inzichten willen we graag met u delen in dit transformatiebericht.