Nieuws uit de keten

25 april 2024

Werk-, spreek- en vergaderruimte bij lokale teams van gemeenten

Met dank aan het merendeel van de gemeenten in de regio Rijnmond, kunnen onze jeugdbeschermers gesprekken voeren in de gemeenten waar de cliënt woonachtig is; fijn voor de cliënt en tijdbesparend voor de jeugdbeschermer. Ook kan met de laptop neergestreken worden bij verschillende lokale teams, waar er bijvoorbeeld tijd tussen twee huisbezoeken in is. Laagdrempelig contact tussen lokaal team medewerkers en jeugdbeschermers komt dit ten goede! We zijn blij met dit aanbod en hopen dat onze jeugdbeschermers hier komende tijd goed gebruik van gaan maken.

Formatietekorten
Als gevolg van de formatietekorten bij zowel JBRR als LJ&R, is in de regio Rijnmond een ketenbrede werkgroep in het leven geroepen. GI’s, GRJR, gemeenten en de RvdK bespreken sinds januari jl. gezamenlijk mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat zoveel mogelijk gezinnen een vaste jeugdbeschermer krijgen, waar er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel. De insteek is dat we in de regio, in gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid pakken.
We zien meer begrip ontstaan en hopen dat ketenbreed de noodzaak en urgentie voelbaar is, om als samenwerkende partners de schouders er onder te zetten om kwetsbare kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.