Nieuws uit de keten

29 februari 2024

Consultatie & Advies vanuit de drie GI’s

Zowel JBRR, WSS JB&JR als LJ&R bieden consultatie en advies aan de lokale teams in de regio Rijnmond.

In februari 2024 is gezamenlijk vanuit deze drie GI’s een Factsheet C&A opgesteld, waarin het aanbod, de mogelijkheden en de contactgegevens beschreven staan. Deze factsheet verspreiden we onder de lokale teams, waardoor GI expertise reeds in het voorstadium geraadpleegd kan worden.

Ketenbreed overleg over formatietekorten bij GI’s
In de regio Rijnmond bespreken we ketenbreed, met GRJR, een afvaardiging van gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en de drie GI’s, met elkaar de formatietekorten binnen de GI’s. Hierbij dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor onze burgers in de regio Rijnmond, waar sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel. We wisselen hierbij ketenbrede informatie uit en trachten out of the box de juiste samenwerking hierin te zoeken.

Ketenbreed data-comité regio Rijnmond
Tezamen met de GRJR, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de drie GI’s hebben we afgesproken om in gezamenlijkheid diverse aantallen in de keten kritisch te volgen. Zien we trends, of juist een trendbreuk? Waar liggen eventueel ketenbrede oorzaken en gevolgen van bewegingen in de jeugdzorgketen? Waar hebben we invloed op? en kunnen we formatief rekening houden met eventueel stijgende of dalende aantallen?