Onderzoeksrapport ZIKOS

25 april 2024

Op dinsdag 12 maart presenteerde Jason Bhugwandas zijn onderzoeksrapport over de ZIKOS-afdelingen in de gesloten jeugdzorg. De presentatie vond plaats in de Nieuwspoort in Den Haag.
De aanleiding voor Jason om onderzoek te doen, was het inspectierapport dat in januari 2024 werd gepubliceerd over ’t Anker. Hierin werd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de ZIKOS-afdelingen. Het doel van Jasons onderzoek is om belanghebbende partijen te informeren over de inhoud van ZIKOS-zorg en de effectiviteit ervan, vanuit het perspectief van de jongeren.

Het rapport schetst een grimmig beeld en bevat een oproep aan de politiek om procedures rondom toezicht aan te scherpen.

Reactie op het rapport
Als JBRR hebben we de berichtgeving rondom dit onderzoeksrapport uiteraard nauw gevolgd. We hebben hier met onze Cliëntenraad over gesproken en afgesproken dat we in beeld brengen welke jongeren vanuit JBRR afgelopen 3 jaar op deze afdeling hebben gezeten en wat hun ervaringen zijn. Reflectie moet laten zien wat we hiervan kunnen leren en we onderzoeken welk aanbod aan ondersteuning en begeleiding nog gewenst is.

Momenteel verblijven er geen kinderen van JBRR bij ZIKOS.

Bestuurder Inge Vermeulen: “Ik heb kennisgenomen van het rapport en vind het schokkend onder welke omstandigheden kwetsbare kinderen in deze voorziening worden behandeld. Dat kan en mag niet (meer) gebeuren. Als dit niet verandert plaatsen we vanuit JBRR geen kinderen meer op deze locatie. Voor nu geldt een opnamestop dus is plaatsing sowieso uitgesloten”