Op zoek naar een passend zorgaanbod

27 mei 2015

Kinderen die slachtoffer zijn van een loverboy of zelf seksueel wervend zijn, hebben de juiste hulp nodig. Welke overwegingen spelen een rol bij het kiezen van een goede behandelplek? Is een gesloten of open behandeling nodig? Binnen of buiten de regio? Dilemma’s die jeugdbeschermers kunnen voorleggen aan ons Team Zorgbemiddeling. Team Zorgbemiddeling is het centrale schakelpunt in de keten voor de toeleiding naar 24-uurs specialistische zorg.

Kinderen die slachtoffer zijn van een loverboy of zelf seksueel wervend zijn, hebben de juiste hulp nodig. Welke overwegingen spelen een rol bij het kiezen van een goede behandelplek? Is een gesloten of open behandeling nodig? Binnen of buiten de regio? Dilemma's die jeugdbeschermers kunnen voorleggen aan ons Team Zorgbemiddeling. Team Zorgbemiddeling is het centrale schakelpunt in de keten voor de toeleiding naar 24-uurs specialistische zorg.

De grootste kans van slagen
Jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de William Schrikker Groep, en wijkteams kunnen het Team Zorgbemiddeling van JBRR benaderen. Team Zorgbemiddeling kijkt samen met de casusregisseur/ jeugdbeschermer naar een passend zorgaanbod. De zorgvraag van een jongere is hierin leidend. Is de jongere bereid om mee te werken? Hoe sterk is de groep die aan een jongere trekt? Hoe lang loopt het al? Wat is de intelligentie van een jongere? Hoe staat het netwerk eromheen? Is er sprake van andere problematiek? Allemaal vragen die je mee moet wegen in je keuze voor een passend zorgaanbod. Met welke hulpverlening bereik je de grootste kans van slagen? Dit beslist de jeugdbeschermer samen met de gedragswetenschapper.

Open of gesloten zorginstelling?
Een jongere moet het contact verbreken met haar vriendje en weerbaarder worden. Dat is het belangrijkste. Zodat ze later niet weer voor hem zwicht. Of een jongere in een open of gesloten instelling wordt geholpen, ligt eraan of ze wel of niet wil meewerken en de invloed / risico’s van de omgeving op de jongere. Voor een gesloten plaatsing is altijd een machtiging van de Kinderrechter nodig. Een Kinderrechter kan alleen een machtiging afgeven wanneer de veiligheid en situatie van de jongere ernstig wordt bedreigd.

Binnen of buiten de regio?
Normaal gesproken is het uitgangspunt dat jongeren in de eigen regio van waar ze vandaan komen geplaatst worden. Maar wanneer dit niet gewenst is vanwege risico’s, dan wordt er gezocht naar een plaatsing buiten de regio. Immers is de verleiding om dan terug te vallen of overgehaald te worden door je vriendje minder groot.