Samen zorgen voor jongeren voor, tijdens en na detentie

06 juli 2020

Jongeren die voor, tijdens én na hun verblijf in detentie hebben vaak (specialistische) jeugdhulp nodig. We vinden dat deze hulp zonder onderbreking of onnodige tussentijdse veranderingen beschikbaar moet zijn. Diverse partijen in de regio Rijnmond slaan daarom de handen ineen. Op vrijdag 12 juni zetten zij een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst pilot ‘Transforensische zorg’.

 

Jongeren die voor, tijdens én na hun verblijf in detentie hebben vaak (specialistische) jeugdhulp nodig. We vinden dat deze hulp zonder onderbreking of onnodige tussentijdse veranderingen beschikbaar moet zijn. Diverse partijen in de regio Rijnmond slaan daarom de handen ineen. Op vrijdag 12 juni zetten zij een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst pilot ‘Transforensische zorg’.

Door samen te werken willen we deze ‘doorlopende zorglijn’ realiseren voor de jongeren uit onze regio die geplaatst zijn op de kortverblijf afdelingen van Rijks Justitiële Jeugd Inrichting (RJJI).  Het is nodig om hulp flexibel in te kunnen zetten.  Dit doen we door bijvoorbeeld ambulante specialistische jeugdhulp tijdens verblijf in RJJI De Hartelborgt te continueren of op te starten en door interventies vanuit RJJI De Hartelborgt na uitstroom voort te zetten.

Ontwikkeling jongere ondersteunen
Het perspectief, de behoefte en de zorgvraag van de jongere centraal staan centraal. Het doel is om de kans op voortijdige beëindiging van een behandel- of begeleidingstraject te verkleinen en om de kans op recidive te verkleinen. Maar ook om hiermee de ontwikkeling van de jongere te ondersteunen.

Samenwerkende partijen
Partijen die samenwerken in deze pilot zijn wij als Gecertificeerde Instelling, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, RJJI De Hartelborgt, Forensische jeugdzorgaanbieders met Timon als projectleider en de betrokken regiogemeenten.

Op vrijdag 12 juni ondertekenden alle partijen de officiële samenwerkingsovereenkomst tijdens een online bijeenkomst. De ondertekenaars waren: Marijke van Genabeek (pedagogisch directeur van de RJJI), Hannie Olij (voorzitter raad van bestuur Timon), Wouter Strijk (wethouder Nissewaard en portefeuillehouder Transformatie Gemeenschappelijke Regeling Rijnmond), Gerrie Brock (gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht), Willemijn de Bont (namens Arina Kruithof – bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en Stella Tempelaar (unitmanager Reclassering Nederland).

We hopen dat de pilot tot veel moois zal leiden!