Samenwerking JBRR en WSS JBJR

18 maart 2019

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JBJR) slaan de handen ineen.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JBJR) slaan de handen ineen. Voortaan treden zij naar buiten als één jeugdbeschermingsorganisatie. Een inclusieve jeugdbeschermingsorganisatie die - vanuit de inhoud - de zorg voor veiligheid en ontwikkelkansen van kinderen in Rotterdam Rijnmond effectief en efficiënt organiseert. Aanleiding JBRR en de WSS JBJR zijn beide gecertificeerde instellingen (GI’s) werkzaam in de regio Rotterdam Rijnmond. Waar JBRR vanuit een brede expertise regionaal werkt, heeft de WSS JBJR landelijk een specialistische expertise op verstandelijke (LVB) en lichamelijke beperkingen van cliënten. De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond gaven JBRR daarom de opdracht: maak het eenvoudiger.  Zorg dat het werkveld met één partij te maken heeft waar het om jeugdbescherming gaat. Het gaat immers om dezelfde maatschappelijke taak. JBRR en WSS zagen de oproep als een uitdaging om over hun eigen organisatie heen te kijken. Op zoek naar de meerwaarde van partnerschap tussen beide organisaties. Het beter aansluiten op de behoefte van de cliënt en het lokale veld én het profiteren van elkaars kennis. Samenwerkingsovereenkomst Inmiddels is er afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties getekend. Deze overeenkomst vormt niet alleen de juridische basis voor de samenwerking, maar verstevigt en  formaliseert tegelijkertijd de positie van JBRR als hoofdaannemer en  de WSS JBJR als onderaannemer ten opzichte van onze opdrachtgever: de Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Samen optrekken De samenwerkingsovereenkomst borgt de formele en juridische afspraken van het hoofd- en onderaannemerschap. In de praktijk willen beide organisaties vooral in partnerschap samen optrekken. Met elkaar gaan zij dan ook de basisprocessen op orde brengen en bewaken. Vanuit de inhoud de krachten bundelen, daar draait deze samenwerking om. Om zo samen effectief en efficiënt te zorgen voor de veiligheid en ontwikkelkansen van de kinderen in Rotterdam Rijnmond. Daarom treden JBRR en WSS JBJR voortaan dus als één gezicht naar buiten.