Succesvolle speeddates

11 april 2019

Na het succes van vorig jaar heeft JBRR vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie ook dit jaar weer ‘speeddates’ georganiseerd. Onze collega’s (praktijkbegeleiders) gingen kort en gericht met studenten van de Hogeschool Rotterdam in gesprek. Doel? Het selecteren van nieuwe professionals in opleiding (PIO) voor het schooljaar 2019-2020.

Na het succes van vorig jaar heeft JBRR vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie ook dit jaar weer ‘speeddates’ georganiseerd. Onze collega’s (praktijkbegeleiders) gingen kort en gericht met studenten van de Hogeschool Rotterdam in gesprek. Doel? Het selecteren van nieuwe professionals in opleiding (PIO) voor het schooljaar 2019-2020.

Vorige week donderdagochtend was het een drukke bedoening op ons kantoor aan de Dynamostraat. Maar liefst 28 studenten wilden maar wat graag in aanmerking komen om praktijkervaring op te doen bij JBRR. Er waren echter maar twaalf plekken beschikbaar. In bijna 3 uur zijn er 60 korte gesprekken gevoerd van zo’n 10 minuten. Deze vaak ontzettend leuke ontmoetingen hebben geleid tot het selecteren  van in ieder geval elf toppers.  Deze professionals in opleiding zullen - wanneer alles rond is - komend schooljaar gedurende tien maanden praktijkervaring opdoen binnen onze organisatie en optrekken met een praktijkbegeleider.

De docenten zijn wekelijks bij ons aanwezig. Dit is een cruciaal  onderdeel van de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR (regio Rijnmond) samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Een mooie wisselwerking: deze docent neemt de praktijkervaring namelijk weer mee naar school. We wensen alle betrokkenen vanaf deze plek alvast heel veel succes!

Joyce Baauw (coördinator opleidingen K&I): “Ik kijk terug op een hele drukke, maar enorm leuke ochtend. Blij dat we dit jaar weer met een mooi stel kunnen gaan optrekken.” Femke Bakker (beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering): “Het aantrekken van professionals in opleiding is ontzettend waardevol voor JBRR. Dit kan namelijk zomaar leiden tot afstuderen bij onze organisatie en mogelijk zelfs tot in dienst treding.”

Leerwerkgemeenschap
De aankomend PIO’s starten in september in de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Binnen de LWG ontstaat een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden zijn met als doel om samen te leren. Mede door de nauwe betrokkenheid van twee LWG-docenten ontstaat een mooie wisselwerking. waar de studenten tijdens het praktijktraject veel profijt van zullen hebben.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Aanvullend op de Leerwerkgemeenschap heeft JBRR een samenwerkingsverband gesloten met Hogeschool Rotterdam, specifiek opleiding Social Work en het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Met als doel gezamenlijke kennis te delen binnen de sector jeugdzorg.

Meer weten?
Benieuwd of ons Centrum voor Kennis en Innovatie ook iets voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met kenniseninnovatie@jbrr.nl.