Training ‘Voorzitten Teamtafel’ sluit goed aan

18 april 2019

Dinsdagmiddag 16 april hebben wij een training ‘Voorzitten Teamtafel’ gegeven aan de collega’s van het Leger des Heils. Deze training is ontwikkeld door K&I. Het eerste dagdeel hebben we twee weken geleden aangeboden. Toen ging het over het motiveren van gezinnen om deel te nemen aan een teamtafel meteen aan het begin van het traject. In dit tweede dagdeel stond het voorzitten van de teamtafel centraal: Hoe zorg je dat alle deelnemers aan bod komen, dat je de structuur vasthoudt en dat ook jouw inbreng als jeugdbeschermer aan bod komt.

Dinsdagmiddag 16 april hebben wij een training ‘Voorzitten Teamtafel’ gegeven aan de collega’s van het Leger des Heils. Deze training is ontwikkeld door K&I. Het eerste dagdeel hebben we twee weken geleden aangeboden. Toen ging het over het motiveren van gezinnen om deel te nemen aan een teamtafel meteen aan het begin van het traject. In dit tweede dagdeel stond het voorzitten van de teamtafel centraal: Hoe zorg je dat alle deelnemers aan bod komen, dat je de structuur vasthoudt en dat ook jouw inbreng als jeugdbeschermer aan bod komt.

In de training is ingegaan op de ervaringen die JBRR de afgelopen jaren heeft opgedaan met het houden van teamtafels. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met ouders die niet willen langskomen, of met een moeder die niet wil komen als vader ook komt? En wat als ouders tijdens de teamtafel het nergens over eens zijn en maar door elkaar heen blijven praten? Naast het delen van onze kennis en ervaringen is er aan de hand van verschillende concrete situaties samen geoefend. Er was een goede aansluiting op de behoefte van de groep omdat er vooraf is gevraagd naar de reden en het doel van de training.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.