Trots

25 februari 2019

Onze Cliëntenraad is trots. Trots op de plek die zij hebben binnen JBRR en trots op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. In het bijzonder de twee succesvolle avonden waarbij ervaringen werden uitgewisseld tussen ouders en verzorgers. En natuurlijk het compliment van het Keurmerkinstituut dat onze Cliëntenraad het afgelopen jaar bestempelde als een ‘voorbeeld voor heel Nederland’.

Onze Cliëntenraad is trots. Trots op de plek die zij hebben binnen JBRR en trots op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. In het bijzonder de twee succesvolle avonden waarbij ervaringen werden uitgewisseld tussen ouders en verzorgers. En natuurlijk het compliment van het Keurmerkinstituut dat onze Cliëntenraad het afgelopen jaar bestempelde als een ‘voorbeeld voor heel Nederland’.

Onze Cliëntenraad is het luisterend oor voor ouders en jongeren die met JBRR in aanraking komen. De leden van de Cliëntenraad zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Daadkrachtige mensen die opkomen voor de belangen van ouders en jongeren en ervaringen verwoorden richting onze jeugdprofessionals, bestuur, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad. Verbinding leggen: mooi en bovenal waardevol werk. Een onmisbare schakel in onze organisatie.

Benieuwd waar de Cliëntenraad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden? U kunt het lezen in het Jaarverslag Cliëntenraad JBRR 2018

Ook in 2019 staat weer heel wat op de agenda: Bekijk hier het Jaarplan Cliëntenraad JBRR – 2019

Bent u een ouder die graag ervaringen zou willen uitwisselen? Of ben jij een jongere die graag mee zou willen praten? Onze Cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. We gaan ook een Jongerenraad oprichten! Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@jbrr.nl. Klik hier voor meer informatie over onze Cliëntenraad.