SAMENWERKING

Hogeschool Rotterdam: Leerwerkgemeenschap

Voor professionals in opleiding (PIO’s) is er de Leerwerkgemeenschap (LWG),  (https://www.hogeschoolrotterdam.nl/samenwerking/instituten/instituut-voor-socialeopleidingen/samenwerken/)  een samenwerking van JBRR en WSS JBJR met Hogeschool Rotterdam.
Binnen de LWG ontstaat een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden zijn met als doel samen te leren. Mede door de nauwe betrokkenheid van twee LWG-docenten ontstaat een mooie wisselwerking, waar studenten tijdens het praktijktraject veel voordeel van hebben.

Defence for Children

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechten-verdrag.  Zij doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing, en door actie te voeren. Defence for Children is onderdeel van een internationaal netwerk dat bestaat uit 47 nationale secties en aangesloten leden.

In Nederland en daarbuiten richten zij zich op de meest kwetsbare kinderen. Dat zijn vaak kinderen die slachtoffer zijn van (het risico op) geweld zoals oorlogsgeweld en kindermishandeling, maar ook uitbuiting en verwaarlozing. Kwetsbaar zijn ook kinderen die in aanraking komen met justitie, kinderen in detentie, kinderen die te maken hebben met jeugdhulp of kinderen die in armoede opgroeien. Ook kinderen van asielzoekers, kinderen zonder verblijfsvergunning en kinderen met een beperking vallen onder deze groep kwetsbaren.

Iedere jeugdhulp- of jeugdbeschermingsorganisatie wil werken volgens de rechten van een kind. JBRR ook. Maar hoe goed zijn professionals hiervan doordrongen? Draagt het bij aan het overwegingskader? Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werkt samen met Defence for Children om deze thema’s onder professionals bespreekbaar te maken.