Voorwoord René Meuwissen

27 mei 2015

Een 13 jarig meisje dat groepsseks heeft en tieners die in de prostitutie zitten. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met seksueel misbruik, heeft dat een enorme impact op de rest van je leven. Het is van groot belang dat we het vroeg signaleren en aanpakken. Wat daarbij helpt: seksualiteit bespreekbaar maken.

Een 13 jarig meisje dat groepsseks heeft en tieners die in de prostitutie zitten. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met seksueel misbruik, heeft dat een enorme impact op de rest van je leven. Het is van groot belang dat we het vroeg signaleren en aanpakken. Wat daarbij helpt: seksualiteit bespreekbaar maken.

Seksualiteit uit de taboesfeer
Praten over seksuele ontwikkeling moet uit de taboesfeer. Dat lukt alleen door het onderwerp op reguliere wijze te bespreken. Voor (pleeg)ouders, in instellingen en voor jeugdigen moet het vanzelfsprekend worden om er één of twee keer per jaar over te praten. Niet alleen op het moment dat er iets aan de hand is, want dat maakt het juist beladen. Het moet vanzelfsprekend worden om over seksualiteit te praten, dat geldt ook voor de professionals. Om die reden trainen wij onze jeugdbeschermers in het Vlaggensysteem.

Ontwikkeling in de jeugdzorgsector
Als je weet wat gezonde seksuele ontwikkeling is en seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je die signalen beter oppakken. Het is daarom een belangrijke ontwikkeling binnen de gehele jeugdzorgsector om de handelingsverlegenheid rondom seksualiteit te doorbreken en kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Samen voor het kind
Bij loverboy problematiek en kinderprostitutie zijn de zorgen om een jongere groot. Iedere situatie is anders maar de jeugdbeschermer probeert altijd in gesprek met de jongere en zijn/haar netwerk zoveel mogelijk informatie te verkrijgen en aan de hand daarvan passende zorg te bieden. Dit doen we niet alleen. Team Zorgbemiddeling helpt bij het vinden van passende zorg. In de Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie participeren wij met diverse ketenpartners uit de regio om jongeren uit de prostitutie te halen en houden.