Jeugdbescherming met drang

Vaak is al van alles geprobeerd om een gezonde, veilige opvoedsituatie te creëren. Is de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende of accepteert het gezin geen hulp? Dan kan onze jeugdbeschermer de regie in de hulpverlening overnemen: een dringende laatste poging om ouders te stimuleren de problemen op te lossen.

Een laatste mogelijkheid in vrijwillig kader

Tegelijkertijd met onze laatste dringende poging om de situatie te verbeteren, kan de Raad voor de Kinderbescherming met een onderzoek starten. Terwijl de Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is, gaat de jeugdbeschermer met het gezin aan de slag om in korte tijd de opvoedsituatie weer zo veilig mogelijk te maken. Zo gaat er geen tijd verloren. Vaak heeft de dreiging van een jeugdbeschermingsmaatregel tot gevolg dat ouders gemotiveerd raken om hun situatie alsnog aan te pakken. Als er voldoende vertrouwen is dat ouders deze goede lijn vasthouden en de opvoedsituatie verbetert flink, is een dwangtraject soms niet meer nodig. De jeugdbeschermer koppelt de resultaten van het drangtraject terug naar de Raad. De Raad beslist vervolgens of ze een jeugdbeschermingsmaatregel aan de rechter vragen.

Hoe komt het contact met de jeugdbeschermer tot stand?

Professionals kunnen op het Jeugdbeschermingsplein hun zorgen uiten over een kind of een gezin. Op het jeugdbeschermingsplein bekijkt een vast team van deskundigen welke vervolgstappen nodig zijn. Is dit een drang-maatregel? Dan neemt de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de regie op de hulpverlening over. Onze jeugdbeschermer neemt vervolgens contact op met het gezin. Hij gaat op huisbezoek en voegt in bij de hulp die een gezin heeft. Lees voor meer informatie onze werkwijze.

Is het verplicht?

De hulp van de jeugdbeschermer is nooit vrijblijvend. De zorgen over de kinderen zijn zo serieus, dat er, in het belang van het kind, iets mòet gebeuren. Met als doel te voorkomen dat de problemen erger worden en de situatie thuis te verbeteren. Lukt dit niet? Dan kan de kinderrechter alsnog een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen.

Feedback