Wat wij niet doen

Er is veel veranderd in de jeugdzorg. Sommige taken zijn door collega’s overgenomen.

Wat onze partners doen

 • Indicatiebesluiten
  Vanaf 1 januari 2015 stelt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond geen (AWBZ-)indicaties meer. Indicaties die voor (een deel van) 2015 zijn afgegeven, blijven geldig tot de einddatum van de indicatie. Voor vragen over lopende indicatie-verzoeken, kunt u contact opnemen met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Voor nieuwe indicaties kunt u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, tel. 010 20 10 110.
 • Ambulante jeugdhulp
  Buurt of wijkteams in de gemeente bieden ambulante jeugdhulp aan kinderen en begeleiding en ondersteuning aan gezinnen waar de aard en ernst duiden op meervoudige problematiek en/of (enkelvoudige) complexe problematiek. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woont of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond,  tel. 010 20 10 110. Meer informatie: informatielangdurigezorg.nl
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
  Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunnen ouders, kinderen en professionals terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin | tel. 010 20 10 110.
 • Kindertelefoon
  Tot 1 januari 2015 was de Kindertelefoon onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 is de kindertelefoon een zelfstandige stichting. Het gratis telefoonnummer blijft 0800 0432. www.kindertelefoon.nl
Feedback