We did it!

10 juni 2024

Met grote trots kunnen we nu eindelijk zeggen dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond door het KMI weer voor drie jaar is gecertificeerd. Na het verkrijgen van een overbruggingscertificaat in oktober 2023, omdat een aantal KPI’s niet op orde was, hebben onze medewerkers ontzettend hard gewerkt om de nodige verbeteringen door te voeren. Met resultaat: we hebben het certificaat behaald!

Dit succes is te danken aan de inzet van al onze medewerkers en de investering in ons kwaliteitsmanagementsysteem. We zijn ontzettend trots op de inspanningen die iedereen heeft geleverd. Het is een bevestiging van onze toewijding aan kwaliteit en betrouwbaarheid in onze dienstverlening.

Wij richten ons nu op het consequent doorvoeren van deze prestaties en het goed borgen van onze processen, zodat we ook in de toekomst aan de normen kunnen blijven voldoen.