Week van Het Vergeten Kind

06 februari 2023

Afgelopen week was de Week van Het Vergeten Kind 2023. In deze week wordt speciale aandacht gevraagd voor een thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland. Dit jaar is aandacht gevraagd voor jongeren die in de residentiële jeugdzorg verblijven en losgelaten worden op het moment dat ze daar nog niet klaar voor zijn.

Arina Kruithof, bestuurder van JBRR: “De situatie van deze kwetsbare jongeren is niet van de een op de andere dag anders op het moment dat ze hun achttiende verjaardag vieren. In veel gevallen is het juist nodig hen te ondersteunen op dit vaak toch al uitdagende punt in hun leven. Het is voor hen - maar zeker ook voor ons - soms dan ook  moeilijk om elkaar los te laten. Onze jeugdbeschermers doen hun best om het contact zo goed mogelijk af te sluiten en proberen dit moment ook even te markeren.

Zo herinner ik me dat een van onze jeugdbeschermers een tijd geleden een autorijles had geregeld voor een jongere die 18 werd. Ze werd voor ons pand verrast met de lesauto. Buiten stonden alle medewerkers van JBRR die in haar tijd bij ons iets voor haar hadden betekend. Van de stagiaire tot onze collega van de administratie. Allemaal medewerkers die dit meisje in haar leven hebben geholpen, maar die nu moeten loslaten. En dit meisje vond het hartstikke eng, want nu moest ze opeens alles zelf doen.”

Jeugdzorg Nederland
Ook Jeugdzorg Nederland steunt het manifest van Het Vergeten Kind:

Veruit de meeste jongeren die jeugdzorg ontvangen worden geacht op het moment dat ze 18 jaar worden eigen benen te staan. Dat is voor velen een stressvol moment, omdat ze vaak op een aantal levensterreinen nog niet voldoende zelfredzaam zijn. Ze hebben behoefte aan langer durende ondersteuning tot aan het moment van die volwassenheid en zelfredzaamheid. Deze ondersteuning ontbreekt nog te vaak. Het risico is dat de problemen voorbij het 18e levensjaar voortduren of toenemen als jongeren geen hulp krijgen die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

De afgelopen jaren heeft Jeugdzorg Nederland hier al regelmatig voor gepleit, vaak ook samen met de vertegenwoordigers van jongeren in de jeugdzorg. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren moet op vijf levensterreinen, de Big Five, geregeld zijn: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn.

Hartenhuis Award
Afgelopen vrijdag vond de uitreiking plaats van de Hartenhuis Award. Deze award wordt uitgereikt aan de meest inspirerende hulpverleners. In de categorie meest inspirerende jeugdbeschermer waren maar liefst twee van onze jeugdbeschermers genomineerd: Tessa van Merode en Marjan Varenhout. De Jongerenraad van Stichting het Vergeten kind heeft uiteindelijk Marjan gekozen als winnaar!

Arina Kruithof: “Wauw! We zijn ontzettend trots op Marjan, Tessa en al onze andere collega’s die dag in dag uit het positieve verschil willen maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren.”

De uitreiking vond plaats nadat het genoemde thema uitgebreid aan de orde is gekomen. Met behulp van het ervaringstheater van ExpEx brachten ervaringsdeskundigen (en onze eigen jeugdbeschermer & jongerenambassadeur Sabrina!) in beeld hoe moeilijk het is voor jongeren in de residentiële jeugdzorg om op de leeftijd van 18 jaar op eigen benen te staan.