WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. U kunt op deze wijze inzicht krijgen in de besluitvorming van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Dit geldt echter alleen voor besluiten op beleidsniveau. Het is niet mogelijk om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie over uw/een cliëntdossier te ontvangen.

U kunt een Wob-verzoek indienen door uw verzoek, voorzien van uw naam en adresgegevens, te sturen naar ons postadres:

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Dynamostraat 16
3083 AK ROTTERDAM