Organisatie

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond. Wij voeren maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. We bieden acuut hulp bij crisis. We ondersteunen melders die kindermishandeling vermoeden. Zo nodig voeren we onderzoek uit. Jaarlijks hebben ruim 6000 kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond contact met onze organisatie. Onze jeugdbeschermers zijn volgens de Mandaatregeling bevoegd om jeugdbeschermingsmaatregelen uit te voeren.

Ons werkgebied

Het werkgebied van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bestaat uit de gemeente Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle, Goeree Overflakkee en Voorne-Putten. Vanuit 13 gebiedsteams dragen wij zorg voor de meest kwetsbare kinderen in de regio.

De jeugdbeschermingsteams voeren jeugdbescherming-, jeugdreclassering- én drangmaatregelen uit. We werken vanuit verschillende vestigingen verspreid over de regio. Zo werken wij dichtbij de gezinnen en sluiten wij goed aan bij de lokale wijkteams van de gemeenten. We kennen de gebieden waar we werken en de organisaties die daar actief zijn.

 

werkgebied-jbrr

Jeugdbescherming doen we niet alleen.

Alleen door een goede samenwerking en afstemming met de buurt- en wijkteams, specialistische zorg organisaties, politie en justitiepartners kunnen we de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een halt toeroepen.

ANBI-status
Wij hebben de ANBI-status. Dit zijn we voor de belastingdienst. Dit houdt in dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. We hebben deze status aangevraagd omdat mensen en andere organisaties ons op deze manier ook financieel kunnen steunen.

Lees hier meer over de doelen van onze organisatie en de financiële informatie.

KvK-nummer: 24332597
RSIN: 811215878

[accordion clicktoclose=”true”]
[accordion-item title=”Bestuurder en Raad van Toezicht”]Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een stichting, die geleid wordt door een bestuurder. De bestuurder geeft samen met twee directieleden leiding aan de organisatie. De bestuurder staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht: de leden zijn – buiten hun toezichthoudende rol – op geen enkele manier verbonden met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Directie 
Arina Kruithof (bestuurder)
Huub Friele (directeur)
Robert Wardenaar (directeur a.i.)

Raad van Toezicht
Voorzitter: Jan Loorbach
Leden: Meryem Kilic – Karaaslan, Marielle Dekker – Hordijk, Martijn Tubbergen, Remco Oosterhoff, Rengert de Gier en Vincent Maas.

Bezoldiging
Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht volgen wij de criteria van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ingegaan. Voor Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de totaalscore 4-6, waarmee we in klasse F zijn ingedeeld. Op grond hiervan is het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond € 170.578. Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. De vergoedingen zijn opgenomen in de jaarrekening.

De personeelsleden worden beloond conform de geldende CAO Jeugdzorg.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Organogram”]


[/accordion-item]

Feedback