Jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Missie en visie

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling. Wij grijpen in als de veiligheid van kinderen niet vanzelfsprekend is. Met als doel de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van kinderen een halt toe te roepen.

Voor het kind.

We zijn nadrukkelijk aanwezig en voegen in bij de hulp die een gezin al heeft. We zoeken verbinding met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening. We werken oplossings- en vraaggericht en de mogelijkheden van het gezin zijn leidend in onze manier van werken. Maar: we stellen ook grenzen. Als de veiligheid van het kind in het geding is, weten we wanneer ingezet moet worden op een beschermingsmaatregel. We kijken samen met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening  wat er nodig is om het gezin zelf weer de regie over de opvoeding van de kinderen te laten nemen.

De internationale rechten van het kind zijn ons uitgangspunt.

Onze kernwaarden

  • Betrouwbaar
  • Verantwoordelijk
  • Verbindend
  • Inventief
Feedback