Jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Missie en visie

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling.

Voor het kind.

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. We respecteren de unieke relatie tussen ouders en kinderen, ook bij een jeugdbeschermingsmaatregel.

Kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit hebben recht op pedagogische behandeling.

We zoeken verbinding met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening. En we kijken met hun samen naar wat er nodig is om het gezin zelf weer de regie over de opvoeding van de kinderen te laten nemen.

We werken oplossings- en vraaggericht en de mogelijkheden van het gezin zijn leidend in onze manier van werken. Maar: we stellen ook grenzen. Als de veiligheid van het kind in het geding is, weten we wanneer ingezet moet worden op een beschermingsmaatregel.

De internationale rechten van het kind zijn ons uitgangspunt.

Onze kernwaarden

  • Betrouwbaar
  • Verantwoordelijk
  • Verbindend
  • Inventief
Feedback