Beter Samen

06 juli 2023

Beter Samen is de titel van het congres dat onze branchevereniging Jeugdzorg Nederland op 3 oktober organiseert. En ja samen duurt langer, maar samen kom je verder. Het is ook niet voor niets een van onze 5 kernwaarden. Want we kunnen en willen het als JBRR niet alleen.

Daarom werken we dagelijks samen aan de beste oplossing voor ingewikkelde situaties waarin kinderen verkeren. Wij zijn als JBRR goed in het uitvoeren van jeugdreclassering, voogdij en ondertoezichtstellingen en hebben veel kennis en de juiste vaardigheden om de juiste interventies te doen. Maar in het leven van kinderen en gezinnen gebeurt zoveel – en ook tegelijkertijd – dat we de problemen in samenhang moeten analyseren en samen met partners moeten aanpakken. En dan komen jullie – onze ketenpartners – direct in beeld.

Nu ik na mijn inwerktijd meer ‘naar buiten’ ga kom ik jullie in het netwerk steeds meer tegen. Toen ik de portefeuille van Arina overnam vroeg ik haar of er een plaatje is van alle netwerken waarin JBRR een rol heeft. Dat was er niet, maar ik kreeg wel drie A4tjes met overleggen waarin we deelnemen in de zorgketen, justitiële keten, huiselijk geweldketen etc. Inmiddels heb ik al heel wat van de ketenpartners op beeld of live mogen ontmoeten in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van onze opdrachtgever (de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond), het JORR en RRJO, stuurgroep Proeftuin, leerwerkplaats HG… En ik heb tijdens onze Kijkje in Keuken bijeenkomsten ook professionals van zorgpartners, wijkteams en de rechtbank mogen vertellen wat we bij JBRR doen. Ontzettend goed om elkaar zo te ontmoeten.

Ik ben ervan overtuigd dat je, om goed samen te kunnen werken, elkaar moet kennen en elkaars context van waaruit je werkt. Dat geeft inzicht en dan snap je waarom wij bijvoorbeeld vrijdagavond bellen voor een spoedplaatsing in een crisissituatie waarin een kind direct ondergebracht moet worden. En als het dan lukt om de plaatsing voor elkaar te krijgen dan kan dat alleen omdat we goed samenwerken en elkaar vertrouwen.

Deze zomer ga ik verder investeren in het samenwerken met jullie. Dat begint met kennismaken en ik kom ook graag bij jou op locatie langs. Mijn agenda vult zich al, maar mocht ik je nog niet hebben gebeld voor een afspraak en wil je ook graag kennismaken bel of mail me dan.

Voor iedereen die deze zomer lekker van een welverdiende vakantie gaat genieten: heel veel plezier! Rust lekker uit, want samenwerken kost veel energie.