Bij JBRR – juli

06 juli 2023

De afgelopen periode is er binnen JBRR hard gewerkt aan verschillende onderwerpen en thema’s. Zo hebben we een nieuwe werkwijze gerealiseerd voor gezinnen die wachten op een vaste jeugdbeschermer, hebben we ons voorbereid op het jaarlijkse bezoek van het Keurmerkinstituut, hebben we onze deuren opnieuw opengezet voor samenwerkingspartners en lieten we ons inspireren tijdens een mooie samenkomst.

We lopen graag een aantal zaken langs die voor u als samenwerkingspartner wellicht handig zijn om te weten.

Aanpassing werkwijze cluster 7
In 2022 lieten we onze samenwerkingspartners weten hoe het er bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor stond. In juni 2023 hebben we opnieuw een update gedeeld. Hierin hebben we meer verteld over de inspanningen van de afgelopen periode die ertoe hebben geleid dat het aantal gezinnen dat moet wachten ten opzichte van vorig jaar zomer is gedaald van ruim 420 naar 260. Hiervan zitten nog circa 190 gezinnen in ons cluster 7. In dit cluster krijgen gezinnen nu een contactpersoon die niet langer werkt aan losse taken in diverse dossiers, maar – samen met de andere leden van zijn of haar basisteam – in dit specifieke gezin zicht houdt op de veiligheid en doen wat nodig is.

Deze nieuwe werkwijze is prettiger. Gezinnen en samenwerkingspartners leggen makkelijker contact met ons en merken dat er sneller gereageerd wordt. Onze contactpersoon weet inhoudelijk meer over de situatie en kan daardoor gemakkelijker de juiste acties uitzetten. Kortom: kortere lijnen en adequatere acties.

Ketenpartners die deze update (nog) niet hebben ontvangen, kunnen deze opvragen bij een van onze relatiemanagers.

Periodieke certificering
In juni en juli vindt onze driejaarlijkse audit plaats door het Keurmerkinstituut, waarmee wordt beoordeeld of wij voldoen aan het landelijk normenkader, wat nodig is voor de verlenging van ons certificaat. De Jeugdwet schrijft immers voor dat een instelling die op basis van een gerechtelijke uitspraak en in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uit wil voeren, daartoe gecertificeerd moet zijn. De eerste twee bezoeken in juni zijn goed verlopen, zonder kritische bevindingen. Wanneer het onderzoek na het laatste bezoek op 19 juli is afgerond, is bekend of en zo ja welke verbeteringen nog moeten worden doorgevoerd om de kwaliteit van ons werk te waarborgen.

Personeel gezocht!
Net als veel andere organisaties in de jeugdzorgsector heeft JBRR grote behoefte aan gekwalificeerd personeel. Op onze vacaturepagina is een overzicht te vinden van de vacatures die wij op dit moment hebben openstaan. Ken je iemand voor wie een van deze vacatures mogelijk interessant is? Wijs diegene hier dan vooral op!

Daarnaast zetten we steeds meer in op zij-instromers . Het is waardevol om ervaring uit een heel andere functie of sector mee te nemen en die in te zetten voor de bescherming van kwetsbare jongeren.

Vanaf half september begint bovendien een landelijke campagne, gefinancierd door Jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS.  Alle jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming delen hun verhaal. Het doel van de campagne is het creëren van begrip, waardering en trots voor het mooie vak, waarbij we natuurlijk ook hopen dat dit helpt bij de werving van nieuwe collega’s.

Inspiratiemiddag vakmanschap
Op dinsdag 23 mei organiseerden we de inspiratiemiddag Vakmanschap voor al onze medewerkers in bioscoop KINO. Met elkaar keken we naar de film ‘Hors Normes’ (Buitenmaats) van de makers van Intouchables, Éric Toledano en Olivier Nakache. Deze film vertelt het bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen en kansarme jongeren. Het verhaal van de vakman die buiten de lijntjes durft te kleuren, en de passie waarmee wordt gewerkt, waren voor onze medewerkers erg herkenbaar.

Tweede kijkje in de keuken
Eind juni organiseerden we het tweede ‘kijkje in onze keuken’ waarbij zo’n 30 professionals uit de keten elkaar beter leerden kennen en elkaars context beter leerden begrijpen. Naast algemene informatie over JBRR, gingen de bezoekers in gesprek met een van de onze jeugdbeschermers Dit leverde pittige maar goede discussies op over samenwerken, casusregie, teamtafels, van het kastje naar de muur gestuurd worden, wederzijdse verwachtingen en roeien met de riemen die we hebben. Vanuit onze Cliëntenraad vertelde een ouder over haar haar eigen situatie. Zij nam het gezelschap mee in haar eigen wisselende emoties en struggles tijdens haar traject binnen de jeugdbeschermingsketen. Met trots kijken we terug op een geslaagde ochtend, waarin veel kennis en informatie is gedeeld. Samen maken we het verschil!

Ook benieuwd naar hoe onze jeugdbeschermers iedere dag het verschil proberen te maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren? Op donderdag 12 oktober 2023 is er weer een ‘Kijkje in de keuken bij JBRR’ voor onze samenwerkingspartners. Aanmelden? Stuur een berichtje naar kenniseninnovatie@jbrr.nl.

Aanpassingen in de ICT
In 2023 investeert JBRR stevig in de ICT-omgeving. De bestaande omgeving was verouderd en weinig gebruiksvriendelijk. Eind 2022 is daarom besloten om in enkele stappen de ICT-omgeving weer up-to-date te brengen. De eerste stap is inmiddels afgerond, waarbij de bestaande werkomgeving is geüpdatet. In het najaar gaan we over naar een geheel nieuwe werkomgeving in de cloud, waarna JBRR op ICT-vlak weer helemaal bij de tijd is.