Actueel

Week tegen kindermishandeling: Leerbijeenkomst crisisinterventie & DFC

22 november 2019 - 

Afgelopen donderdag 20 november organiseerde ons Centrum voor Kennis & Innovatie samen met Defence for Children een leerbijeenkomst. Onlangs verrichtte DfC een dossieranalyse van onze crisisinterventie. Doel? De rechten van het kind onderstrepen in onze organisatie. Ons crisisinterventieteam trapte af. Centrale vraag: hoe gaat dit team om met de kinderrechten?

De bijeenkomst lag in handen van collega Renate Meijer (beleidsmedewerker K&I) en twee juristen van Defence for Children,  Chantal Roso en Maartje Berger. Vanuit het team crisisinterventie schoven vijf collega’s aan. Drie collega’s vanuit K&I luisterden mee.  Een aanwezige jeugdbeschermer: “Ik hoop hier meer te kunnen leren over het daadwerkelijk vormgeven van kinderrechten, bijvoorbeeld heel concreet bij de aanmelding van een kind.”

Op het programma
De leerbijeenkomst was opgedeeld in drie thema’s. Deze thema’s werden besproken aan de hand van een aantal stellingen:

 • Betekenisvolle participatie | ‘ Kinderen worden bij JBRR individueel en collectief betrokken bij besluitvorming die over hen gaat.’
 • Dakloosheid | ‘Kinderen en ouders mogen niet van elkaar gescheiden worden als gevolg van dakloosheid.’
 • Uithuisplaatsing | ‘Uithuisplaatsing is een uiterste maatregel‘

Wat neem je mee?
Het bespreken van de stellingen leverde mooie inzichten op. Een jeugdbeschermer: “Het was interessant, de tips met betrekking tot gespreksvoering neem ik zeker mee.” Een andere jeugdbeschermer geeft aan het kinderrechtenverdrag mee te nemen. “Het is goed voor onze bewustwording om te weten wat de kinderrechten zijn. Het belang van het kind, participatie, scheiding tussen ouder en kind. Het zijn thema’s waar we dagelijks mee bezig zijn. Onbewust wist ik veel dingen al. Ik realiseer me nu pas dat dit kinderrechten zijn.”

Jeugdbeschermer:” Deze leerbijeenkomst raad ik collega’s zeker aan. Het is goed om aan de hand van stellingen na te denken op welke wijze je de kinderrechten toepast. Het niet alleen voor jeugdbeschermers zinvol, maar ook voor werkbegeleiders en gedragswetenschappers. Ook zij hebben dagelijks met casuïstiek en dillema’s te maken waarin de kinderrechten een rol spelen.”

Uitrol
Shirley Davis, manager K&I: “We willen de samenwerking tussen Kennis & Innovatie en Defence for Children, op basis van dit pilotjaar, structureel borgen en daarmee de komende jaren verschillende vormen van deskundigheidsbevordering de aanbieden. In onze missie staat: we werken volgens het kinderrechtenverdrag – wat betekent dat we de kinderrechten voortdurend zullen toepassen in de uitvoering van ons werk en hierop blijven toetsen.”

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Vandaag in NRC: ‘Eigen toko eerst’ kan niet in jeugdzorg

14 november 2019 - 

Onze bestuurder Arina Kruithof in de NRC van vandaag: ‘Jeugdzorg: eindbestemming onbekend?’


“Als ik ons kantoor in Rotterdam-Zuid binnenloop passeer ik een verdrietig jongetje. Hij is zes en net uit huis gehaald bij zijn moeder, zo hoor ik later van een van onze jeugdbeschermers. Verwaarlozing. De meester op school maakte zich zorgen en deed een melding. Laten we het jongetje Kyan noemen. Ik loop verder en weet: Kyan en dit gezin staan aan het begin van een lange reis.”

Lees het hele artikel hier.

Werkdruk op de agenda

15 oktober 2019 - 

Onze collega Judith Fase sprak op vrijdag 4 oktober minister Hugo de Jonge. Judith: “Het was een gesprek samen met mijn collega’s van de leergang Ambassadeur Jeugd. De minister heeft een uur de tijd genomen om met ons te praten en naar onze zorgen te luisteren.”


Judith vervolgt: “We hebben gesproken over de hoge werkdruk en simpelweg aangekaart dat iedereen het in onze sector zwaar heeft. Dat maakt dat de kwaliteit onder druk staat. Het is lastig om mee te denken in oplossingen, als je eigenlijk al blij bent als je werk is gedaan.”

Liefdevoller
De groep sprak ook over de negativiteit die er momenteel rondom jeugdzorg is. Minister De Jonge vond dat men wat liefdevoller over de jeugdzorg mocht praten. De Jonge: “Hiermee bedoel ik de media, die vooral uit lijkt te zijn op negatieve berichtgeving.  Maar ook binnen het ministerie en in de Tweede Kamer hoor ik met name de negatieve verhalen.”

Judith: “Ik ben van mening dat er ruimte moet zijn voor die negatieve verhalen, omdat dat de noodzaak om dingen binnen de jeugdzorg anders te doen duidelijk maakt. Aan de andere kant gebeuren er nog steeds heel veel mooie dingen binnen de jeugdzorg. En het is ook belangrijk dat die verhalen worden verteld. Want hoe kunnen we anders van ouders vragen om ons te vertrouwen in de zorg voor hun kind? Hoe kunnen we mensen die op school zitten enthousiast maken om in onze sector te komen werken? Hoe houden we het werk vol als we alleen de negatieve kant van het werk zien?”

Deel jouw verhaal
De minister nodigde de groep uit om terug te denken aan de kinderen waar zij een wezenlijk positief verschil hebben gemaakt. En vervolgens deze verhalen met elkaar te delen. Judith: “Hoewel ik het lang niet altijd met Hugo de Jonge eens ben, vond ik dit een goed idee. Die positieve verhalen kunnen mij en mijn collega’s de nodige energie geven, zodat we met elkaar voor kinderen het verschil kunnen blijven maken.”

Ruimte krijgen, nemen én ervaren
Het NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) blad De Pedogoog publiceerde onlangs een dubbelinterview met Judith (ambassadeur Jeugd en jeugdzorgprofessional JBRR) en Jeanine Mulder (NVO lid en jeugdzorgprofessional s Heerenloo). Het werd een gesprek over vakmanschap en ruimte in tijden van veel verloop, hoge werkdruk en een opeenstapeling van veranderingen. Benieuwd? Lees het interview hier.

Waardevolle ouderbijeenkomst

3 oktober 2019 - 

Op donderdag 19 september organiseerde onze Cliëntenraad een ouderbijeenkomst. Tijdens deze samenkomst kunnen (oud-)cliënten met elkaar kennismaken en ervaringen uitwisselen. Daarnaast biedt deze avond JBRR een mooie kans om verbeterpunten op te halen. Daarom waren – naast de leden van onze Cliëntenraad – ook onze bestuurder Arina Kruithof, beleidsmedewerker Yvette Schouten en jeugdbeschermers Petra Siepman en Judith Fase aanwezig.

Er was een mooie opkomst van ouders, sommige tevreden met de hulpverlening van JBRR en anderen zeer ontevreden. Judith: “Het was voor mij best confronterend om zoveel ouders tegelijk te spreken over hun kinderen. Het verdriet, de woede en de machteloosheid waren soms groot. Dat raakte ons allemaal.”

Enkele ouders vertelden dat zij niet het gevoel hadden dat er door de jeugdbeschermers naar hen werd geluisterd. Of dat zij geen antwoord kregen op hun vragen.  Een van de aanwezige ouders: “Als ik kritiek gaf, werd ik voor mijn gevoel gestraft door bijvoorbeeld het verminderen van bezoeken.” Ook vertelden ouders hoe traumatisch zij een uithuisplaatsing hebben beleefd. Een van hen: “Nu mijn kind weer thuis woont, ben ik bij elke blauwe plek bang dat dit een reden kan zijn voor weer een uithuisplaatsing.”

Petra: “Natuurlijk kennen we de kant van de jeugdbeschermer niet wanneer je de beleving van ouders hoort, maar dat was op dat moment niet relevant. Dít was de waarheid van déze ouders. De waarheid waar zij mee opstaan en waar ze mee naar bed gaan, dag in dag uit.”

Judith vult aan: “Het heeft ons nog meer doen beseffen wat de bemoeienis van JBRR met je doet. We hebben het allemaal enorm druk. Toch is het zo enorm belangrijk dat we dit aspect niet uit het oog verliezen, hier aandacht voor blijven hebben.”

De Cliëntenraad wist de avond in goede banen te leiden. Zij vond de manier waarop de ouders met de jeugdbeschermers in gesprek gingen bewonderenswaardig. “Ouders luisterden, stelden vragen en maakten soms een grapje.” De Cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner binnen JBRR en hoort de ervaringen van andere ouders graag. De ervaringen worden gedeeld binnen de organisatie zodat iedereen hiervan kan leren en zich voortdurend beseft dat onze betrokkenheid heel ingrijpend kan zijn.

Judith: “Na een lange dag gingen wij vermoeid naar huis, maar dankbaar voor deze ervaring en vastberaden om het nog beter te willen doen.” Petra: “Eigenlijk zouden alle jeugdbeschermers dit een keer moeten ervaren!”

Hoe ervaren cliënten JBRR?

25 juli 2019 - 

Hoe ervaren onze cliënten JBRR? Deze vraag kunnen we beantwoorden dankzij de uitkomsten van de exit-vragenlijst. In deze vragenlijst – die we aan het einde van een maatregel verzenden – staan 12 stellingen. Deze gaan over bejegening, communicatie, begeleiding, de ingezette hulp en de samenwerking. In de periode april 2018 tot april 2019 hebben 54 cliënten een exit-vragenlijst ingevuld. Dat is geen hoge respons. We verwachten dat de respons het komende jaar een stuk hoger ligt dankzij de digitale verzending.

Het rapportcijfer
Ouders geven ons gemiddeld het cijfer 5,9 en de jongeren geven ons een 5,3. Dit komt redelijk overeen met voorgaande jaren. Het is geen hoog cijfer, maar dat is ook niet opmerkelijk aangezien we werken vanuit een gedwongen kader. Dat neemt niet weg dat we er alles aan willen doen om dit cijfer te verhogen.

De uitkomsten
De uitkomsten van de stellingen liggen niet ver uit elkaar. Dit betekent dat we geen scherpe conclusies kunnen trekken. In totaal is 61% tevreden over alle onderdelen. Ze zijn samen het meest tevreden over de vindbaarheid van hulp en over het behalen van de gestelde doelen. Echter is 51% ontevreden. Het minst tevreden waren zij over de volgende stellingen: “JBRR heeft geholpen met de dingen die ik belangrijk vond” en “Er is voldoende bereikt door de hulp van JBRR” Het valt op dat jongeren het meest ontevreden zijn over de bereikbaarheid van JBRR, terwijl ouders hier juist het meest tevreden over zijn.

Tips en tops

Als tops geven ouders aan: goede samenwerking, de jeugdbeschermer luistert en de jeugdbeschermer toont betrokkenheid. De jongeren geven als top: de jeugdbeschermer luistert, goede begeleiding en goed inlevingsvermogen.

De tips van ouders zijn: de ouder serieus nemen, meer informatie geven en minder wisselen van jeugdbeschermers. De tips van jongeren zijn:, sneller handelen en minder wisselen van jeugdbeschermer.

Verbeteren

We gebruiken de cliëntenfeedback om onze begeleiding te verbeteren. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

–       Nieuw voorlichtingsmateriaal: zoals een nieuwe website, digitale folders en filmpjes. Hierbij vragen we ook de cliëntenraad en de jongerenraad om advies.

–       De bejegening:  We willen dit graag meer specifiek in kaart brengen. Daarom gaan we een pilot uitvoeren. Dit bestaat uit een cliënttevredenheidsonderzoek specifiek gericht op bejegening. We verzenden dit najaar een vragenlijst  aan de cliënten in het gebiedsteam Noord-Overschie-Lansingerland. De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een verbetervoorstel waarmee we de bejegening kunnen verbeteren.

–       Dialoog: In april en juni van dit jaar hebben we twee succesvolle dialoogsessies georganiseerd met medewerkers en cliënten. Deze dialoogsessies helpen ons bewust te zijn van de effecten van ons handelen op het leven van de cliënt. Het geeft ons ook (nieuwe) inzichten in het verbeteren van de samenwerking met de cliënt. In 2020 organiseren we opnieuw drie dialoogsessies.

Dit onderzoek is verricht vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie, onderdeel van JBRR. Heb je hier een vraag over? Mail dan naar kenniseninnovatie@jbrr.nl

Naast deze verbeterpunten liggen er diverse opdrachten waarmee we de cliënttevredenheid willen vergroten. Hierbij kun je denken aan de ontwikkeling van een nieuw gezinsplan, het invoeren van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de samenwerking met Defence for Children voor het meer uitvoering geven aan de rechten van het kind.

 

 

Ouderavond Cliëntenraad

18 juli 2019 - 

De eerste bijeenkomst voor (ex-)cliënten van JBRR in 2019 komt eraan! In deze bijeenkomst maakt u kennis met andere (ex-)cliënten en delen we ervaringen met elkaar. Het is een kans om uw mening te geven over de hulp en een bijdrage te leveren voor verbeteringen.

We hebben de bestuurder van JBRR en enkele jeugdbeschermers uitgenodigd zodat ook zij kunnen horen hoe u de hulp van JBRR heeft ervaren. Wij zorgen ervoor dat het een gezellige bijeenkomst wordt, en zeker niet saai.
Bovendien regelen wij een heerlijke maaltijd en reiskostenvergoeding.

U komt toch ook? We vinden het geen probleem als u iemand meeneemt.

WANNEER? Donderdag 19 september 2019
TIJD? Inloop tussen 17:30 en 18:00 uur. Tot 20:00 uur.
WAAR? Kantoor Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Dynamostraat 16 te Rotterdam
AANMELDEN? Stuur een e-mail naar clientenraad@jbrr.nl
VRAGEN? Bel Petra: 06 – 22 86 07 13

GRAAG TOT 19 SEPTEMBER!

Namens de Cliëntenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,
Esther, Faysel, Petra, Priscilla en Marjan

Bekijk de uitnodiging hier:
Ouderavond Cliëntenraad – 19 sept 2019

Werken volgens de rechten van het kind

16 juli 2019 - 

Onze beleidsmedewerker Renate Meijer gaf afgelopen week een workshop Kinderrechten aan onze jeugdbeschermers. Dit deed zij samen met juridisch adviseur jeugdrecht van Defence for Children Maartje Berger. Het participatierecht had de specifieke aandacht.

Tijdens de workshop kwam naar voren dat jeugdbeschermers de rechten van kinderen belangrijk vinden. Toch komen deze rechten soms – vaak door tegenstrijdige belangen –  in de knel. Renate: “Vanuit onze rol als jeugdbeschermer willen we het kind beschermen. Tegelijkertijd willen we ook de mening van het kind horen. Die kan soms anders zijn dan onze visie. Het dilemma is: welk belang weegt zwaarder? Uit onderzoek blijkt dat het actief betrekken van het kind, en vragen naar zijn mening, bijdraagt aan zijn zelfvertrouwen en vertrouwen in de hulpverlening.”

Renate vervolgt: “We hebben het gehad over wat er goed gaat binnen JBRR en wat er beter kan. Er gaat best veel goed! Wij geven informatie aan de kinderen, betrekken kinderen bij het maken van het plan en de doelen en nodigen kinderen, na een belangenafweging, uit voor de teamtafel. En wij hebben tegenwoordig een Jongerenraad!”

Tijdens de workshop werden er ook verbetermogelijkheden gesignaleerd. Renate: “Ons foldermateriaal en website kunnen kindvriendelijker. Daarnaast hebben we het druk en daardoor ontbreekt soms de tijd om recht te doen aan de kinderrechten. Zoals het actief betrekken van de kinderen en het vragen om hun mening.”

Met elkaar werd ook gekeken of de jeugdbeschermers de tijd die zij wel hebben met de jongeren anders kunnen inzetten. Renate: “Het werken vanuit de kinderrechten vraagt een andere houding en gedrag van de jeugdbeschermers, waarbij wij ons bewust moeten zijn van de kinderrechten en de werking daarvan in onze dagelijks praktijk. Daarbij moeten wij onze vaste patronen doorbreken en met de kinderrechtenbril naar zaken kijken. Wij kunnen elkaar hierbij helpen door elkaar te bevragen en aan te spreken.”

Renate en Maartje kijken samen met de deelnemers terug op een inspirerende ochtend.

Samenwerking JBRR & Defence for Children
Iedere jeugdhulp- of jeugdbeschermingsorganisatie wil werken volgens de rechten van een kind. Wij ook. Maar hoe goed zijn onze jeugdbeschermers hiervan doordrongen? Draagt het bij aan het overwegingskader? Ons Centrum voor Kennis en Innovatie ging hierover met Defence for Children in gesprek. Deze waardevolle conversatie leidde tot een aantal concrete acties:

 • Bovenstaande workshop over participatie van het kind in de begeleiding.
 • Defence for Children analyseert vijf dossiers van ons Crisisinterventieteam, op basis van de toepassing van de rechten van het kind. Deze analyse leidt niet tot een oordeel, maar tot inzicht in wat JBRR doet en hoe de rechten van het kind mogelijk nog beter kunnen worden toegepast.
 • Er komt een kennisworkshop over de kinderrechten binnen het inwerktraject van nieuwe JBRR medewerkers.

Shirley Davis, manager Centrum voor Kennis en Innovatie: “Ik ben heel erg benieuwd naar de effecten van deze activiteiten. We verwachten verrijking van kennis en inzichten, vergroting van vaardigheden en inspiratie onder onze medewerkers. Met deze ervaringen willen we de komende jaren de rechten van het kind op verschillende manieren integreren in het aanbod deskundigheidsbevordering aan de jeugdprofessionals van JBRR. Én dat andere jeugdzorgorganisaties geïnspireerd raken om wellicht een vergelijkbare samenwerking met Defence for Children aan te gaan. Want de rechten van het kind, daar staan we allemaal voor!”

‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’

18 juni 2019 - 

Vandaag ontvingen wij van gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit het rapport ‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. In het rapport zijn een aantal ervaringen en oplossingen van jongeren in de gespecialiseerde jeugdhulp opgetekend. Met als doel een bijdrage te leveren aan een betere jeugdhulp.

De kinderombudsman roept in het rapport op om te luisteren naar kinderen en jongeren. Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond willen wij de cliënt graag centraal stellen. Dit is te allen tijde het uitgangspunt van ons handelen. Wij zijn er immers voor de kinderen en jongeren die aan ons zijn toevertrouwd. Daarnaast vinden wij een gesprekspartner in onze Cliëntenraad, waar een gedreven groep (oud)cliënten onze organisatie voorziet van de nodige feedback. Naar aanleiding van de waardevolle Jongerendialoog die wij eerder dit jaar organiseerden, zijn er nu ook plannen om een Jongerenraad op te richten.

Stans Goudsmit wijst in het rapport op het belang om ouders te betrekken op het Jeugdbeschermingsplein. Wij onderschrijven dit belang en zijn blij te kunnen melden dat dit in een groot aantal van de gemeenten in onze regio inmiddels het geval is. Overigens: ouders hebben binnen ons werk altijd al een plek aan de zogeheten teamtafel. Dit is een breed overleg wat wij organiseren na de start van een maatregel, tussentijds en richting afsluiting, met ouders en alle overige belangrijke betrokkenen aan tafel. In dit overleg wordt gezamenlijk wat er nodig is voor een jeugdige en het gezin en wie wat gaat doen.

In het rapport wordt ook gewezen op de misstanden in de jeugdhulp. Zo signaleert de kinderombudsman lange wachtlijsten, veel wisseling in jeugdbeschermers en moeilijke bereikbaarheid. Daarbij kaarten o.a. rechtbank en advocaten aan dat zij zien dat jeugdbeschermers overlopen. Deze geluiden zijn ons natuurlijk niet onbekend en krijgen op dit moment gelukkig landelijk de aandacht. We hebben op dit moment te maken met een hoge werkdruk, veroorzaakt door te weinig financiële middelen, een krappe arbeidsmarkt en de fikse stelselwijziging. In dit kader werd eerder in de blog ‘Ga er maar aan staan’ van onze bestuurder Arina Kruithof erkenning gevraagd voor de moeilijke taak waar onze jeugdbeschermers  dagelijks aanstaan.

Gelukkig gaat er in ons werk ook heel veel goed en zijn er veel kinderen en jongeren die wij daadwerkelijk verder kunnen helpen. Zoals in het rapport zelf staat: het geeft geen compleet beeld van de jeugdzorg.

Reactie van onze Cliëntenraad
“Wij herkennen de signalen van de ombudsman. Tegelijkertijd zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen binnen JBRR. Onze samenwerking met JBRR is – met name op organisatorisch – aanzienlijk verbeterd. Wij voeren frequent gesprekken met allerlei betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Intern bijvoorbeeld maandelijks met de bestuurder of met jeugdbeschermers en gebiedsmanagers bij trainingen, organisatiebijeenkomsten of werkgroepen. Maar wij spreken ook met andere cliënten om hun meningen en ervaringen te horen, individueel of op een ouderavond. Deze cliënten ervaren vaak steun ons en voelen (h)erkenning voor hun verdriet en boosheid.

Deze gesprekken op verschillende niveaus dragen ertoe bij dat het cliëntperspectief binnen JBRR steeds beter op tafel komt en de cliënt zich meer gehoord en begrepen wordt. De stem van de cliënt is steeds meer zichtbaar in de organisatie. Het zou goed zijn om in de uitvoering nog meer rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Zoals bijvoorbeeld bij het Jeugdbeschermingsplein. Zo zou indien mogelijk in de planning meer rekening gehouden kunnen worden met de schooltijden en het werk van de gezinnen.”

“Geweldloze jeugdzorg?”

27 mei 2019 - 

Vorige week dinsdagmiddag 21 mei gingen drie jongeren (14, 15 en 23 jaar) en drie ouders in gesprek met zeven van onze collega’s. Het doel? Ervaringen uitwisselen over geweld in de jeugdzorg. Wat is geweld in de jeugdzorg? Wat maken onze gezinnen en jeugdprofessionals mee? Waar kunnen we van leren?

Aanleiding was het volgende maand te verschijnen rapport van Commissie de Winter die onderzoek heeft gedaan naar geweld in de jeugdzorg (1945 – 2016). In de aanloop daartoe hebben een aantal jeugdzorgorganisaties samen met Jeugdzorg Nederland meerdere bijeenkomsten georganiseerd met cliënten en professionals, om te praten over geweld in de jeugdzorg. Geconstateerd werd dat we nóg meer kunnen en moeten doen om de jongere te horen en een positie te geven in het hulpverleningstraject. Eén vervolgactie is het organiseren van dialoogbijeenkomsten in instellingen. Vanuit Jeugdbescherming Rotterdam mochten wij alvast ‘oefenen’ met een dialoog. Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende bijeenkomst.

Na een kort welkomstwoord van onze bestuurder Arina Kruithof en een introductie van gespreksleider Anica Schilperoord (Missing Chapter) kwam het gesprek op gang.

Machtsvertoon
Een van de jongeren bracht naar voren dat machtsvertoon tussen een cliënt en een hulpverlener als geweld wordt ervaren. “Soms werd ik gewoon aangestaard door een groepsleider totdat ik zou exploderen, later bleek dat dit onderdeel van de behandeling was. Dat voelt als geweld”. De jongere vervolgt: “Kijk, ik ben niet heilig, ik ben koppig en kan niet goed luisteren. Maar vijf van de tien keer zit ik echt niet fout. Ik voel me dan zo machteloos.” Een jeugdbeschermer die zelf in de gesloten jeugdzorg heeft gewerkt knikt: “Hulpverleners stellen zich vaak minder kwetsbaar op uit angst om hun gezag te verliezen.”

Raar he?
Een andere jongere vertelt dat hij een gelukkige tijd heeft gehad in de open woonvoorziening waar hij jarenlang woonde. “Ik voelde me vrij en gelukkig binnen de groep. Natuurlijk wilde ik graag bij mijn moeder zijn, maar de begeleiding deed mij goed. De troost van een knuffel door de groepsleiding hielp mij. Ik vond het ook best moeilijk om afscheid te nemen van de groep”. De jongere grinnikt: “Raar he?” Een jeugdbeschermer reageert: “Onlangs vertelde een van mijn jongeren tijdens een evaluatiegesprek dat zij echt gelukkig is binnen de gesloten setting waar zij verblijft.” De gespreksleider vroeg vervolgens wat haar gelukkig maakte. Hierop vertelde de jeugdbeschermer dat er geen ruzies meer waren, het meisje werd gehoord en ze ging weer naar school.

‘Mensenwerk’
Dat het werk van de jeugdbescherming ‘mensenwerk’ is komt gedurende het dialoog diverse keren aan bod. “Soms voel je geen klik”, vertelt een van de moeders, “Maar je moet meewerken, want het is verplicht.” Zij mist soms empathie bij hulpverleners.  “Als een jeugdbeschermer zich kwetsbaar opstelt, kun je makkelijker een fout accepteren. Ik merkte dat mijn jeugdbeschermer toch om mijn kinderen ging geven en dat deed mij goed. Kwetsbaarheid en openheid draagt bij aan het bevorderen van de gelijkwaardige relatie.”

Tips
Gedurende het dialoog kwamen diverse tips voor jeugdbeschermers naar voren;

 • Dreig naar een jongere niet met een gesloten plaatsing. In plaats daarvan kun je blijven benoemen waarom het gedrag een gevaar vormt voor de jongere of zijn omgeving.
 • De dreiging van een overplaatsing heeft invloed op de veiligheidsbeleving van een jongere. Jongeren zouden zich geen zorgen hoeven te maken waar zij vanavond slapen.
 • Bespreek met de jongere zijn traject. Als een jongere wordt overgeplaatst, geef de jongere uitleg hierover en betrek hem of haar in de besluitvorming. Als zijn of haar mening niet gehonoreerd kan worden, leg dan uit waarom. Check altijd of de jongere jouw uitleg begrepen heeft.
 • Bereid een jongere voor voorafgaand aan een evaluatiegesprek (met meerdere hulpverleners) of verwerf zicht in de wijze waarop de groepsleiding dit doet, zodat je hierop kunt anticiperen.
 • Als de samenwerking met een cliënt stroef verloopt, maakt dit dan bespreekbaar. Bevraag de cliënt hiernaar, vertel je eigen ervaringen en inventariseer samen met de cliënt welke oplossingen mogelijk zijn.
 • Informeer de cliënt over welke verwachtingen hij mag hebben van jou als jeugdbeschermer. Blijf benoemen dat het vak jeugdbescherming mensenwerk is. Stel jezelf kwetsbaar op en biedt excuses voor de dingen die we anders hadden kunnen doen.

Het gesprek werd afgesloten door Arina Kruithof, bestuurder JBRR. “In de relatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt is sprake van ongelijkheid – net zoals die er is in de relatie tussen een ouder en een kind, daar staat echter liefde tegenover. Het is onze opgave om de ongelijkheid in de relatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt zo klein mogelijk te maken. Hierin is de kunst om ons kwetsbaar op te stellen.” Vervolgens sprak ze grote complimenten uit voor alle deelnemers, in het bijzonder aan de aanwezige jongeren en de ouders.

Ambitie
Deze (inmiddels tweede) dialoog onderstreept de ambitie die JBRR heeft om de stem van de cliënt meer en structureel te laten horen binnen de organisatie. Het is mooi om te zien dat de gesprekken door zowel de aanwezige jeugdbeschermers als cliënten enthousiast werden ontvangen.

Training ‘Voorzitten Teamtafel’ sluit goed aan

18 april 2019 - 

Dinsdagmiddag 16 april hebben wij een training ‘Voorzitten Teamtafel’ gegeven aan de collega’s van het Leger des Heils. Deze training is ontwikkeld door K&I. Het eerste dagdeel hebben we twee weken geleden aangeboden. Toen ging het over het motiveren van gezinnen om deel te nemen aan een teamtafel meteen aan het begin van het traject. In dit tweede dagdeel stond het voorzitten van de teamtafel centraal: Hoe zorg je dat alle deelnemers aan bod komen, dat je de structuur vasthoudt en dat ook jouw inbreng als jeugdbeschermer aan bod komt.

In de training is ingegaan op de ervaringen die JBRR de afgelopen jaren heeft opgedaan met het houden van teamtafels. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met ouders die niet willen langskomen, of met een moeder die niet wil komen als vader ook komt? En wat als ouders tijdens de teamtafel het nergens over eens zijn en maar door elkaar heen blijven praten? Naast het delen van onze kennis en ervaringen is er aan de hand van verschillende concrete situaties samen geoefend. Er was een goede aansluiting op de behoefte van de groep omdat er vooraf is gevraagd naar de reden en het doel van de training.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Feedback