Pilot rechtsbijstand

26 oktober 2023

In Nederland willen we de rechtsbescherming van gezinnen vergroten. Dat kan door hen gratis juridische bijstand aan te bieden. Om te onderzoeken of dit helpt, is begin dit jaar een pilot gestart. Ouders krijgen een gratis advocaat als de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot gezagsbeëindiging indient bij de rechtbank. 

Inmiddels heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind besloten de pilot uit te breiden. Dit betekent dat sinds 1 oktober ook bij verzoek tot uithuisplaatsing ouders gratis rechtsbijstand krijgen.

De pilot loopt tot 1 juli 2024. Dan zal geëvalueerd worden of het inderdaad de rechtsbescherming vergroot. Zo ja, dan kan besloten worden om de pilot kosteloze rechtsbijstand voort te zetten of uit te breiden. Gedurende de pilot wordt ieder gezin benaderd, het is aan ouders zelf om wel of niet deel te nemen.

Dit betekent dat wij - wanneer we ouders informeren over de indiening van het (spoed)verzoek - hen informeren over deze pilot en zullen benoemen dat een advocaat contact met hen zal opnemen. Hierover zal ook een folder worden overhandigd.